22 osumaa haulle. Näytetään 1 - 22 tulosta.
Rundradions webbsidor om mat och fritid, innehåller matrecept och hobbytips för fritiden.
http://svenska.yle.fi/mat-och-fritid

Näytä enemmän
Information om friluftsmuseet Fölisön i Helsingfors, med bl.a. öppettider och kontaktuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/sv/foliso

Näytä enemmän
Bengtskärin majakan virallinen kotisivu. Tietoa majakan historiasta, sijannista ja luonnosta sekä matkailutietoa, m.m. veneiden aikataulut ja hintatietoja.
Sivuston kieli: 
http://www.bengtskar.fi

Näytä enemmän
Wbbplatsen omfattar beskrivningar över vandringsleder i Andalusiens och Valencias bergstrakter i Spanien. Varje led illustreras med dior, karta, GPS-koordinater och höjdprofil. Dessutom ingår bilder på växter i regionen.
http://www.topwalks.net/se

Näytä enemmän
Tips och inspiration för grönare bostadsområden. Info om t.ex. hur du kan hjälpa grodor, fåglar, bin och fjärilar samt hur du kan bygga holkar.
Sivuston kieli: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/hjalp-naturen-nara-dig

Näytä enemmän
Merenkurkun alueen sekä Suomen että Ruotsin puolen luontoretkimahdollisuuksista kertova kokonaisuus. Sivuilla esitellään kohteet, erilaiset palveluntarjoajat ja reitit. Sivuilla kerrotaan myös alueen historiasta, geologiasta, luonnosta ja linnuista.
Sivuston kieli: 
http://www.kvarkenguide.org

Näytä enemmän
Mångsidigt om djur- och naturskydd från naturvårdsorganisationen WWF i Sverige. Kampanjer och fakta om mängder av såväl svenska som mer exotiska djur och om naturtyper som regnskog, hav, sötvatten m.fl.
Sivuston kieli: 
http://www.wwf.se

Näytä enemmän
Ett animerat hjälpmedel för högstadiets och gymnasiets biologiundervisning. Om atmosfären och naturens olika kretslopp: fotosyntes och nedbrytning, växthuseffekten mm. Lämpar sig även för självstudier.
Sivuston kieli: 
http://www-vaxten.slu.se

Näytä enemmän
Biologisk frågespalt som tillhandahålles av Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Öppen för alla natur- och miljöintresserade. Sökfunktion och möjlighet att bläddra i besvarade frågor.
Sivuston kieli: 
http://fisher.teorekol.lu.se/query_an_ecologist

Näytä enemmän
Webbplats för Bengtskärs fyr. Information om fyrens historia och läge och om naturen på Bengtskär. Turisminformation med bl.a. information om övernattning, tidtabeller för turistbåtar och prisuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://www.bengtskar.fi/svenska.htm

Näytä enemmän
Radioprogrammet Naturväktarna på webben. Experter svarar på lyssnarfrågor om djur och natur.
Sivuston kieli: 
http://arenan.yle.fi/1-1724578

Näytä enemmän
Virtualskogen är en nätbaserad inlärningsmiljö om skogens biologi. Den är riktad till 5. – 6. – klassister men lämpar sig mycket väl även som undervisning för andra årskurser. På webbplatsen har du möjlighet att bekanta dig både med finländska skogar och hur skogsnaturen fungerar. Sidorna innehåller information om växt- och djurarter och hur människan påverkar skogen. Dessutom ger de en inblick i Finlands olika skogstyper och skogens mångfald. Alla termer som kommer upp i Virtualskogen är förklarade i en skogsordlista.
http://www.helsinki.fi/biosci/biopop/virtualskogen/metsapolku.html

Näytä enemmän
Information om Finland för resenärer. Vackra bilder, naturlandskap och fakta om olika delar av Finland.
Sivuston kieli: 
http://www.visitfinland.fi/sv/

Näytä enemmän
Information om allemansrätten, vad man får och vad man inte får göra fritt i naturen.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Allemansratten

Näytä enemmän
Yle Vetamix berättar om allemansrätten, vad man får och inte får göra i naturen.
Sivuston kieli: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/13/allemansratten-vara-rattigheter-och-skyldigheter-i-naturen

Näytä enemmän
Här kan man testa hur väl man känner allemansrätten.
Sivuston kieli: 
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/sv/

Näytä enemmän
Natur och Miljö är en ideell, partipolitiskt obunden miljöorganisation som arbetar på svenska i Finland. Natur och Miljö fokuserar på frågor som berör Svenskfinland, men arbetar även med nationella och internationella frågor.
Sivuston kieli: 
http://www.naturochmiljo.fi

Näytä enemmän
I webbtjänst kan man söka efter Forststyrelsens platser och service för friluftsliv, fiske och jakt.
Sivuston kieli: 
http://www.retkikartta.fi/?lang=se

Näytä enemmän
Maltas sevärdheter, resor, natur, matkultur och logi.
Sivuston kieli: 
http://www.visitmalta.com/se/

Näytä enemmän
Information om sevärdheter, natur, resande, evenemang och vandring i Österrike.
Sivuston kieli: 
http://www.austria.info/se

Näytä enemmän
Eckerös kommun berättar om kommunen, social service, friditstjänster, boende, näring och kultur i kommunen. Turistinformation finns också på sidan.
Sivuston kieli: 
http://www.eckero.aland.fi/

Näytä enemmän