Natur och Miljö är en ideell, partipolitiskt obunden miljöorganisation som arbetar på svenska i Finland. Natur och Miljö fokuserar på frågor som berör Svenskfinland, men arbetar även med nationella och internationella frågor.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.