4 osumaa haulle. Näytetään 1 - 4 tulosta.
Miljo.fi är den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Tjänsten upprätthålls av miljöministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) och regionförvaltningsverken. På webbplatsen finns information om bl.a. vattensituationen och vattenskydd, Östersjön, naturtyper, arter, skyddsområden, klimat, luftvård, konsumtion och produktion samt byggande och boende. Dessutom finns det information om tillstånd, anmälningar och registrering och kartor och statistik,
Sivuston kieli: 
http://www.miljo.fi

Näytä enemmän
Information om allemansrätten, vad man får och vad man inte får göra fritt i naturen.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Allemansratten

Näytä enemmän
Yle Vetamix berättar om allemansrätten, vad man får och inte får göra i naturen.
Sivuston kieli: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/13/allemansratten-vara-rattigheter-och-skyldigheter-i-naturen

Näytä enemmän
Här kan man testa hur väl man känner allemansrätten.
Sivuston kieli: 
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/sv/

Näytä enemmän