11 osumaa haulle. Näytetään 1 - 11 tulosta.
På webbbsidan finns information om en monitoring, med vilken Naturhistoriska museet insamlar uppgifter om djurens utbredning i Finland och om döda, sjuka och skadade djur. På sidan finns också blanketter att fylla i sina egna observationer.
http://www.luomus.fi/sv/medverka

Näytä enemmän
Omfattande presentation av naturskyddsområdet Horborgasjön. Vägbeskrivning, fakta om tranor, aktuella fågelobservationer och notiser ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.hornborga.com

Näytä enemmän
Lättläst och illustrerat om vilda och tama djur. Om fiskar, fåglar, insekter, kräldjur och grodor och om hotade däggdjur och fåglar, både nordiska och exotiska och om illegal handel.
Sivuston kieli: 
http://www.djurskydd.org/djurfakta/

Näytä enemmän
Anvisningar och ritningar för dig som vill snickra en fågelholk.
Sivuston kieli: 
http://www.onk.mpoli.fi/arkivet/holkanvi.html

Näytä enemmän
En sida som presenterar information om Finlands växter och djur. Man kan bläddra och söka bland arterna på många olika sätt, till exempel utgående från det svenska eller vetenskapliga namnet, släktet eller familjen. För helt obekanta arter kan du använda sidans identifieringsverktyg, med vars hjäp du kan identifiera arten på basen av olika kännetecken.
Sivuston kieli: 
http://www.luontoportti.com/suomi/sv

Näytä enemmän
På NatureGates fågelsidor beskrivs Finlands fågelarter i text och bild. Man kan bläddra och söka bland arterna på olika sätt, till exempel utgående från det svenska eller vetenskapliga namnet, släktet eller familjen. För helt obekanta arter är finns det ett identifieringsverktyg. Dessutom kan man lyssna på läten för nästan alla de beskrivna arterna.
Sivuston kieli: 
http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/

Näytä enemmän
Utbredningskartor för i Finland häckande fågelarter.
Sivuston kieli: 
http://atlas3.lintuatlas.fi/english/

Näytä enemmän
Information om rovfåglar som försetts med satellitsändare. Här finns bl.a. kartor över vår och höstflyttningar under olika år.
Sivuston kieli: 
http://www.luomus.fi/sv/satellitpejling-av-faglar

Näytä enemmän
En 24-sidig broschyr om hur man bygger fågelholkar för olika fågelarter och fakta om arterna.
Sivuston kieli: 
https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/holkar-f%C3%A5glar_2019.pdf

Näytä enemmän
Tips och inspiration för grönare bostadsområden. Info om t.ex. hur du kan hjälpa grodor, fåglar, bin och fjärilar samt hur du kan bygga holkar.
Sivuston kieli: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/hjalp-naturen-nara-dig

Näytä enemmän
Flyttfärden följer fyrkilla olika fåglars färd från Finland till söder.
Sivuston kieli: 
http://muuttomatka.fi/content/index_sv.html

Näytä enemmän