15 osumaa haulle. Näytetään 1 - 15 tulosta.
Förbundet Kyrkans Ungdom är en väckelserörelse i Svenskfinland med ca. 2000 medlemmar. På dess webbplats ges information om förbundets historia som väckelserörelse och ungdomsorganisation. Dagens verksamhet, som omfattar musikverksamhet, läger och tidningen Kummin presenteras. Kontaktuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://www.kyrkansungdom.nu

Näytä enemmän
Information om församlingarna i Helsingfors. Presentationer av organisationen, tjänster och det svenska arbetet. Aktuellt och evenemang.
Sivuston kieli: 
http://www.helsingforsforsamlingar.fi

Näytä enemmän
Svensk del av den finska sidan om den s.k. Tomasmässan - Tuomasmessu, en särskild form av gudstjänst och församlingsverksamhet som startade i Helsingfors år 1988.
http://www.tuomasmessu.fi/lang/svenska/

Näytä enemmän
Evangeliföreningen, d.v.s. Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.(SLEF), är en av väckelserörelserna inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka och en av kyrkans missionsorganisationer. På webbplatsen redogörs för föreningens historia och verksamhet i hemlandet och utomlands. Information om SLEF-Media.
Sivuston kieli: 
http://www.slef.fi

Näytä enemmän
Kyrkpressens nätversion samt kontaktuppgifter och prenumerationsinformation.
Sivuston kieli: 
http://www.kyrkpressen.fi

Näytä enemmän
I tjänsten eroakirkosta.fi är det möjligt att träda ur kyrkan, både den evangelisk-lutherska och ortodoxa.
Sivuston kieli: 
https://www.eroakirkosta.fi/dynamic/index.php/svenska

Näytä enemmän
Svenska (evangelisk-lutherska) Kyrkans informations- och debattorgan, som utkommer en gång i veckan och utges av ett aktiebolag med församlingar som majoritetsägare. I arkivet finns artiklar från början av år 1999.
Sivuston kieli: 
http://www.kyrkanstidning.com

Näytä enemmän
Logos-mappen syftar till att samla bibeltexter och dokument kring den lutherska trosbekännelsen samt kristen litteratur. Konkordieboken, andakter och predikningar ingår också.
Sivuston kieli: 
http://www.logosmappen.net

Näytä enemmän
Enligt Kyrkolagen (1 §) och Kyrkoordningen (1 §) är denna samling den gällande läronormen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Samlingen innehåller de tre gammalkyrkliga (eller ekumeniska) bekännelserna samt olika speciellt lutherska läroskildringar. Dessa skrevs år 1529-1577. Dessa bekännelseskrifter utgavs år 1580 under namnet Konkordieboken. Originalspråk tyska och latin.
Sivuston kieli: 
http://www.logosmappen.net/bekskrifter

Näytä enemmän
Lärkkulla är stiftsgård i Borgå stift som fungerar som folkhögskola. Nästan all vidareutbildning för kyrkans svenskspråkiga anställda är förlagd hit. På webbplatsen finns information om kurser, utbildningar, konferenstjänst, gästhem. retreater och stiftsgården. Korta presentationer på finska och engelska.
Sivuston kieli: 
http://www.larkkulla.net

Näytä enemmän
Katekesen har indelats i numrerade avsnitt i överensstämmelse med strukturen i Martin Luthers Lilla katekes. Innehåller de tio budorden, trosbekännelsen och Fader vår med tillhörande förklaringar och bibelverser i anslutning till ämnet.
http://katekesen.fi/

Näytä enemmän
Kyrkans Utlandshjälp (KUH) är ett organ för internationell diakoni och mellankyrkligt biståndsarbete inom Finlands evangelisklutherska kyrka. På dess sidor redogörs för verksamheten och för organisationens arbete runt om i världen, olika sätt att ge bidrag till organisationen, information om organisationen och kontaktuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://www.kua.fi/se/hem/?id=166

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller bl.a. basfakta om kyrkan, den kristna tron och gudstjänsterna, information om helgdagar och livets fester såsom bröllop, dop, konfirmation och begravning, samt information om stöd och hjälp som kyrkan erbjuder.
http://evl.fi/EVLsv.nsf

Näytä enemmän
Central information om förrättningar och tjänster inom Esbo svenska församling, så som gudstjänst. musik, lägergårdar, barn-, ungdoms- och familjeverksamhet samt förvaltning och ekonomi. Aktualiteter och evenemangskalender ingår.
Sivuston kieli: 
https://www.esboforsamlingar.fi/

Näytä enemmän
I tjänsten Bli medlem i kyrkan är det möjligt att lämna sin medlemsansökan till den evangelisk-lutherska kyrkan via nätformulär.
Sivuston kieli: 
http://blimedlemikyrkan.fi

Näytä enemmän