12 osumaa haulle. Näytetään 1 - 12 tulosta.
Central information om förrättningar och tjänster inom Esbo svenska församling, så som gudstjänst. musik, lägergårdar, barn-, ungdoms- och familjeverksamhet samt förvaltning och ekonomi. Aktualiteter och evenemangskalender ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.esboforsamlingar.fi/esbo-svenska-forsamling

Näytä enemmän
Finlands svenska baptistsmission, moderförening för Svenskfinlands baptistförsamlingar Kontaktuppgifter, verksamhetsinfo samt språkröret Missionsstandaret.
Sivuston kieli: 
http://www.baptist.fi

Näytä enemmän
Information om församlingarna i Helsingfors. Presentationer av organisationen, tjänster och det svenska arbetet. Aktuellt och evenemang.
Sivuston kieli: 
http://www.helsingforsforsamlingar.fi

Näytä enemmän
Den svenska sidan innehåller en kort informationstext om den katolska kyrkan i Finland.
Sivuston kieli: 
http://katolinen.fi/?page_id=6600

Näytä enemmän
Finlands svenska metodistkyrka är en finlandssvensk kristen kyrka med ett tusental församlingsmedlemmar. Info om bl.a. metodistkyrkans tro (metodism) och församlingar runtom i Svenskfinland.
Sivuston kieli: 
http://www.metodistkyrkan.fi/

Näytä enemmän
Kyrkpressens nätversion samt kontaktuppgifter och prenumerationsinformation.
Sivuston kieli: 
http://www.kyrkpressen.fi

Näytä enemmän
I tjänsten eroakirkosta.fi är det möjligt att träda ur kyrkan, både den evangelisk-lutherska och ortodoxa.
Sivuston kieli: 
https://www.eroakirkosta.fi/dynamic/index.php/svenska

Näytä enemmän
I tjänsten Bli medlem i kyrkan är det möjligt att lämna sin medlemsansökan till den evangelisk-lutherska kyrkan via nätformulär.
Sivuston kieli: 
http://blimedlemikyrkan.fi

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller bl.a. basfakta om kyrkan, den kristna tron och gudstjänsterna, information om helgdagar och livets fester såsom bröllop, dop, konfirmation och begravning, samt information om stöd och hjälp som kyrkan erbjuder.
http://evl.fi/EVLsv.nsf

Näytä enemmän
Evangelisk-lutherska kyrkans julsida.
Sivuston kieli: 
http://jul.fi/

Näytä enemmän
Webbplats för S:t Nikolausforsamlingen i Helsingfors - Ryska ortodoxa kyrkan Moskvapatriarkatet. Information om församlingen, dess historia, prästerskap, kantor och begravningsplats.
http://www.svt-nikolai.org/se/

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller information om den judiska församlingen, dess servcie och verksamhet, Infomration bl.a. om judisk undervisning, judiska begravningsplatser och kosher i Finland.
Sivuston kieli: 
http://jchelsinki.fi/sv

Näytä enemmän