9 osumaa haulle. Näytetään 1 - 9 tulosta.
Presentation av Noux nationalpark. Uppgifter om naturförhållanden och service. Karta över området ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.utinaturen.fi/sv/noux

Näytä enemmän
Avsikten med temasidorna i huvudstadsregionens gemensamma regionportal är att presentera principerna för hur kommuninvånarna kan utnyttja tjänster över kommungränsen. På temasidorna finns gemensamma tjänster och serviceprinciper för Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt gemensamma projekt och färdiga utredningar inom olika motivkretsar. Sidorna utgör en port till städernas egna motsvarande sidor och elektroniska tjänster. Länkar ges också till webbsidor utanför regionen, t.ex. statens och allmännyttiga sammanslutningars sidor. Rubrikerna i regionportalen följer den allmänna serviceklassificeringen inom offentlig förvaltning. Sådana motivkretsar där det pågår samarbete har tagits med. Temasidorna anges på framsidan under huvudrubriken Gemensamma tjänster i huvudstadsregionen och bakom huvudnavigationen Motivkretsar. Länkarna till respektive städers sidor finns i högra kanten på temasidorna.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinginseutu.fi/wps/portal/HelsinginSeutu_sv?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/HS/Helsingfors%20Regio...

Näytä enemmän
Information om Unga teatern, f.d. Skolteatern, som verkar i Esbo och Helsingfors. Bl.a. repertoar, biljettpriser och kontaktinformation. Teatern spelar på både svenska och finska,varför en del av sidornaär tvåspråkiga.
Sivuston kieli: 
http://www.ungateatern.fi

Näytä enemmän
Central information om förrättningar och tjänster inom Esbo svenska församling, så som gudstjänst. musik, lägergårdar, barn-, ungdoms- och familjeverksamhet samt förvaltning och ekonomi. Aktualiteter och evenemangskalender ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.esboforsamlingar.fi/esbo-svenska-forsamling

Näytä enemmän
Gästriveriverksamheten på Glims och Bemböle hemman i Esbo under 1700- och 1800-talen beskrivs i ord och bild.
Sivuston kieli: 
http://weegee.espoo.fi/museot/verkko/r_kievari/rkievari.htm

Näytä enemmän
Solvalla webbplats innehåller allmän information om skolan samt uppgifter om grundexamen inom idrott och inom ungdoms- och fritidsinstruktion som erbjuds vid skolan. Vidare finns information om övriga kurser, uppgifter om barn- och vuxemkurser, inkvartering och skolans lokaler. Informatiuon för företag och kontaktuppgifter samt länkförteckning ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.solvalla.fi

Näytä enemmän
Sidorna som är gjorda av Esbo stadsmuseum innehåller information om boplatser, näringar och föremål i Esbo under förhistorisk tid. Dessutom kartor och listor över fornminnesplatser i Esbo.
Sivuston kieli: 
http://weegee.espoo.fi/museot/verkko/r_muinaine/rmuinain.htm

Näytä enemmän
En karta över huvudstadsregionen där man kan söka sig fram genom att klicka. Inom Helsingfors kan man också söka adresser.
Sivuston kieli: 
http://kartta.hel.fi/opas/main/?lang=sv

Näytä enemmän
Information om allmänna bestämmelser och kundservice i avfallsfrågor i huvudstadsregionen. Webbplatsen innehåller bl.a. sorteringsanvisningar och information om återvinningsplatser, sortti-stationer, insamlingsbilar och mottagningsstationer för farligt avfall.
Sivuston kieli: 
https://www.hsy.fi/sv/invanare/sortering/Sidor/default.aspx

Näytä enemmän