10 osumaa haulle. Näytetään 1 - 10 tulosta.
Digital utgåva av 1917 års svenska Bibel.
Sivuston kieli: 
http://runeberg.org/bibeln

Näytä enemmän
Länk till PDF-filen: Bibelspår i vår kultur som handlar om Bibelns tillkomst, särdrag, innehåll och texter ur ett pedagogiskt upplagt kulturhistoriskt perspektiv. Exemplen sträcker sig från konst, film och musik till t.ex. finlandssvensk folktro.
Sivuston kieli: 
https://skolanochkyrkan.evl.fi/20-kyrkans-satsningar

Näytä enemmän
Bibel 2000, 1917-års översättning och Karl XII:s bibel.. Olika sökfunktioner och en uppslagsdel. Fakta om biblen och bibelöversättning.
Sivuston kieli: 
http://www.bibeln.se

Näytä enemmän
Logos-mappen syftar till att samla bibeltexter och dokument kring den lutherska trosbekännelsen samt kristen litteratur. Konkordieboken, andakter och predikningar ingår också.
Sivuston kieli: 
http://www.logosmappen.net

Näytä enemmän
Svenska folkbibelns wepplats med information om Folkbibeln 2015. översättningen och möjlighet att läsa och söka i själva bibeltexten. Översättningen utkom 1998.
Sivuston kieli: 
http://www.folkbibeln.com

Näytä enemmän
Fontana Media Ab, tidigare Församlingsförbundets förlag, är ett kristet förlag, som verkar i nära kontakt med den evangelisk-lutherska kyrkan. På dess sidor finns kontaktuppgifter till förlaget och dess bokhandel (som förutom kristen litteratur även säljer bl.a. barnböcker, läroböcker m.m.), uppgifter om bokutgivningen och möjlighet att beställa böcker via internet. Förlaget ger även ut tidningen Kyrkpressen, som finns länkad.
Sivuston kieli: 
http://www.fontanamedia.fi/index.php?&vmcchk=1

Näytä enemmän
Sidan ger kortfattade förklaringar av ord och begrepp i de vanligaste rikssvenska bibelöversättningarna.
Sivuston kieli: 
http://alltombibeln.se/bibliskordbok

Näytä enemmän
Verbums förlag ger ut teologisk litteratur och ägs till största delen av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Sivuston kieli: 
http://www.verbum.nu

Näytä enemmän
På sidan kan du ladda ner Gamla testamentet i Folkbibelns översättning från 1998. MP3.
Sivuston kieli: 
http://www.folkbibeln.se/ladda-ner/folkbibeln-som-ljudbok/gamla-testamentet

Näytä enemmän
På sidan finns Nya testamentet inläst i den nya reviderade utgåvan från 2015
Sivuston kieli: 
http://www.folkbibeln.se/ladda-ner/folkbibeln-som-ljudbok/nya-testamentet-2015

Näytä enemmän