Digitala Sveriges runskrifter sisältää digitoituina useamman teoksen, jotka sisältävät ruotsalaisia riimukirjoituksia ja niiden translitteroinnit ja tulkinnat.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.