27 osumaa haulle. Näytetään 1 - 27 tulosta.
Sivulla on selvitys kaikista eläkemuodoista, eläkkeelle siirtymisestä, eläkeläisten tuista ja lisistä.
Sivuston kieli: 
http://www.kela.fi/elakelaiset

Näytä enemmän
Webbsidorna innehåller information om pensionsförfaranden för efterlevande och barn då en anhörig avlider.
Sivuston kieli: 
http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/Docs/171001115054EH?OpenDocument

Näytä enemmän
Työeläkejärjestelmän Internet-palvelu, josta pääsee kaikkien työeläkelaitosten sivuille. Tietoa eläkkeen karttumisesta, eläkkeen määrästä, eläkkeen saamisen edellytyksistä, yleistietoa työeläkejärjestelmästä sekä vuonna 2005 voimaan tulevasta työeläkeuudistuksesta. Sivulta saa myös tarkistettavakseen oman ansiotyöluettelonsa. Tunnistautuminen tapahtuu sähköisellä henkilökortilla tai verkkopankkiyhteyden kautta. Palveluun kuuluu lisäksi eläkesanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.tyoelake.fi

Näytä enemmän
Yksityishenkilön laatimat, omiin kokemuksiin perustuvat ohjeet toimeentulotuen hakijalle
Sivuston kieli: 
http://www.nic.fi/~jip

Näytä enemmän
Eläke-edut, eläkelaki, eläkkeiden hakeminen, linkkejä. Kattava tietopaketti kuntien eläkeasioista sekä tiedot myös Kuntien eläkevakuutus-yhteisön toiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.keva.fi

Näytä enemmän
Kommunernas pensionsförsäkring är ett självständigt offentligrättsligt samfund som har hand om förvärvspensionsskyddet för sina medlemssamfunds personal och om finansieringen av detta skydd. På webbplatsen finns omfattande information om kommunalt anställda arbetstagares pensionsskydd såsom t.ex. arbetspension, sjukpension, ansökan om pension, utbetalning av pension, beskattning m.m. Pensionsguide och pensionslagen ingår. Vidare finns uppgifter om kommunernas pensionsförsäkrings register, upplysningar om arbetsförmåga och rehabilitering i kommunerna samt om lånesektionen vid Kommunernas pensionsförsäkring. Aktuell information och utbildning ingår, inklusive möjlighet till broschyrbeställning. Kommunernas pensionsförsäkrings verksamhetsprinciper, administration, aktuella verksamhet samt forskning presenteras också. Utförliga instruktioner över hur man använder webbplatsen.
Sivuston kieli: 
http://www.keva.fi/sv/Sidor/Default.aspx

Näytä enemmän
Työttömyydestä, työttömyysturvasta ja työvoimakoulutuksesta lyhyesti ja linkit tärkeimmille sivuille.
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/tyo_ja_elakkeet/tyottomyys_ja_tyottomyysturva/...

Näytä enemmän
Sosiaali- ja terveysministeriön selostukset työttömyysturvasta ja sen eri muodoista (ansiopäiväraha, peruspäiväpäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki, soviteltu työttömyysetuus, työssäoloehto, omavastuuaika, koulutustuki ja koulutuspäiväraha, työttömyysturvan lisäpäivät, kuntouttava työtoiminta, työttömyysturva EY/EU-maissa).
http://www.stm.fi/toimeentulo/tuet_ja_etuudet/tyottomyys

Näytä enemmän
Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta selviää, mistä toimeentulotuki koostuu ja milloin sitä maksetaan.
Sivuston kieli: 
http://www.stm.fi/toimeentulo/tuet_ja_etuudet/toimeentulotuki

Näytä enemmän
Palkansaajien työttömyyskassan tietoa työttömälle: ansiopäiväraha, soviteltu päiväraha, vuorotteluvapaa, koulutusvakuutus, työnhaku ulkomailla
http://www.ytk.fi

Näytä enemmän
Pensionskyddscentralens webbplats innehåller information om det finländska arbetspensionssystemet i allmänhet samt om följande ärenden i anslutning till pensionsskyddet: pensioner, försäkring, finansiering, utlandsarbete, statistik, utveckling och forskning. Därtill beskrivs pensionskyddscentralens uppgifter och verksamhet, samt informeras om publikationer.
Sivuston kieli: 
http://www.etk.fi/sve/service/ing%C3%A5ngssida/1048

Näytä enemmän
Tietoa rahaston myöntämistä etuuksista, aikuiskoulutustuesta ja ammattitutkintostipendeistä.
Sivuston kieli: 
http://www.koulutusrahasto.fi

Näytä enemmän
Tyelake.fi-palvelusta löytyy tietopaketti osa-aikaeläkkeestä. Siinä kerrotaan mm. osa-aikaeläkkeen ehdot ja määrästä. Lisäksi on kuvattu alakohtaisia erityispiirteitä osa-aikaeläkkeen saannissa.
Sivuston kieli: 
http://www.tyoelake.fi/fi/erilaisiaelakkeita/osaaikaelake/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Arbetspension.fi är hela arbetspensionssystemets, privata och offentliga sektorns, gemensamma webbtjänst. Den är en slags port till ett decentraliserat system. Arbetspension.fi innehåller både tjänster som är öppna för alla och individuella tjänster som kräver identifikation samt kontakter till pensionsanstalternas tjänster. Tjänstens innehåll har grupperats enligt navigeringen till vänster. Den syns i rutans vänstra kant. Du kan också bekanta dig med innehållet enligt åldersgrupper. Åldersgrupperna syns nedanför navigeringen.
Sivuston kieli: 
http://www.tyoelake.fi/sv/Sidor/Etusivu.aspx

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy tietoa asumistuesta, eläketurvasta, perhe-etuuksista, sairausvakuutuksesta, sotilasavustuksista, työttömyysturvasta ja vammaisetuuksista. Sivuilla on nähtävissä myös Kelan tilastotiedotteita ja tuoreimmat kuukausitilastot.
http://www.kela.fi

Näytä enemmän
Taskutilastot sisältävät eläkkeisiin ja sosiaaliturvaan liittyviä tilastotietoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/250901144126TL

Näytä enemmän
Työttömän palveluopas sisältää käytännön neuvoja työttömäksi jäävälle, töitä etsivälle tai koulutukseen hakeutuvalle.Tietoa on myös taloudellisesta tuesta, neuvontapalveluista sekä terveydestä.
Sivuston kieli: 
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palveluoppaat/tyottoman_palveluopas/index.html

Näytä enemmän
Täällä on tietoa eläkeuudistuksen sisällöstä ja aikataulusta, vastauksia uudistusta koskeviin kysymyksiin sekä eläkelaskuri.
Sivuston kieli: 
http://www.elakeuudistus.fi/

Näytä enemmän
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ) edustaa useampaa palkaansaajakassaa ja yrittäjäkassaa. Tietoa työttömysturvasta ja työttömyyskassoista. Sivuilla myös yhteustiedot ja linkit palkansaaja- ja yrittäkassoihin. Sivukokonaisuudet koulutustuesta, vuorotteluvapaakorvauksesta, työttömyyseläkkeestä ja muutoksenhausta.
Sivuston kieli: 
http://www.tyj.fi

Näytä enemmän
Eläkelaskurilla voi laskea nykyisten arvioiden mukaisen eläkkeensä.
Sivuston kieli: 
https://www.tyoelake.fi/fi/Documents/elakelaskuri_2017.html

Näytä enemmän
Työvoimakoulutus on työhallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Sivulla on tietoa koulutukseen hakeutumisesta, opiskelijavalinnasta, työvoimakoulutusetuuksista sekä koulutusten laadunseurannasta.
Sivuston kieli: 
http://www.mol.fi/mol/fi/03_koulutus_ura/01_tyovoimakoulutus/index.jsp

Näytä enemmän
Sosisaaliturvatietoutta maatalousyrittäjille aiheina mm.eläkkeet, tapaturmavakuutukset, maatalouslomitus ja kuntoutus. Sivuilla tietopaketit aloittelevalle maatalousyrittäjälle ja eläkeläiselle. Ajankohtaisosiossa uutisia, lehdistötiedotteita.
Sivuston kieli: 
http://www.mela.fi

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa Suomen eläkejärjestelmästä yleensä sekä seuraavista eläketurvaan liittyvistä asioista: yrittäjä- ja työeläkkeet, työeläkemaksut, ulkomailla ansaitut eläkkeet, eläkkeen siirtäminen ulkomaille sekä paluumuuttajien eläketurva. Sivuilla on myös nuorille kohdistettua tietoa eläke- ja sairausturvasta. Lisäksi Eläketurvakeskuksen sivusto sisältää tietoa laitoksen tehtävistä ja organisaatiosta sekä tutkimuksista ja julkaisuista, joiden tilaamista varten sivuilla on yhteystiedot.
Sivuston kieli: 
http://www.etk.fi

Näytä enemmän
Stm:n tietopaketti eläketurvajärjestelmästä. Sivuilla esitellään työeläke, kansaneläke, takuueläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke.
Sivuston kieli: 
http://stm.fi/elaketurva

Näytä enemmän
SYT-kassa tarjoaa yrittäjille työttömyysturvan. Sivuilla on tietoa, jäseneksi liittymisestä, maksuista ja ajankohtaisasioista.
http://www.syt.fi

Näytä enemmän
Information om Folkpensionsanstaltens tjänster inom kategorier så som bosättning i Finland, militärunderstöd, rehabilitering, barnfamiljer, arbetslöshet, pensioner, studerande, sjukdom, efterlevande, bostadsbidrag och företagshälsovård. Kontaktuppgifter, frågelåda, publikationer, blanketter och e-tjänst ingår liksom allmän presentation, statistik och forskning.
http://www.kela.fi/web/sv

Näytä enemmän
Oppaassa kerrotaan, milloin eläkkeelle jäävä voi saada eläkettä tai muita etuuksia Kelasta.
Sivuston kieli: 
http://www.kela.fi/elakelaiset-pikaopas

Näytä enemmän