30 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Startis Svenskfinland är en sökportal med sökmotor och ämnesindex över finlandssvenska, finska, svenska och globala resurser i perspektiv på finlandssvenska informationsbehov.
Sivuston kieli: 
http://www.startis.fi

Näytä enemmän
Cambridge Scientific Abstracts (CSA) Illumina sisältää tietokantoja, lyhennelmiä, viitteitä ja tietoja tieteellisistä julkaisuista. Aloja ovat taiteet ja humanistiset tieteet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet ja teknologia.
Sivuston kieli: 
http://www.csa.com

Näytä enemmän
Verkko-YKL on yleisissä kirjastoissa käytössä olevan Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio. Se sisältää YKL:n taulukot ja hakemiston myös musiikin osalta.
Sivuston kieli: 
http://ykl.kirjastot.fi

Näytä enemmän
Lapin maakuntakirjaston Lappi-osaston ylläpitämä pohjoinen erikoiskokoelma, joka sisältää tietoa Lapista, Pohjoiskalotilta ja Barentsin alueelta.
Sivuston kieli: 
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kirjasto/Lappi_ja_saamelaiset.iw3

Näytä enemmän
Ruotsalaisten kirjastojen tietopalvelu: kysy, vastaus sähköpostiin kolmen päivän kuluesssa. Aiemmat kysymykset ja vastaukset on arkistoitu tietokantaan, josta voit hakea hakusanalla.
Sivuston kieli: 
http://www.fragabiblioteket.nu

Näytä enemmän
Suomen kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu. Vastaus kysymykseen luvataan kolmen työpäivän kuluessa. Palvelu on kolmikielinen ja se sisältää arkiston, jossa on vastauksia palvelun perustamisesta, vuodesta 1999 lähtien.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/tietopalvelu

Näytä enemmän
Virtuaaliopistohankkeen, informaatiolukutaidon opintosuunnitelma, verkkosivut. Sivuilla hankkeen taustaa, hankeorganisaatio, ajankohtaistiedotteita ja linkkejä informaatiolukutaidon oppimateriaaleihin.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/infolukutaito

Näytä enemmän
Piritta Nummisen pro gradu-tutkielmassa tutkitaan Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun kysymystyyppejä vuosina 1999 (palvelun aloitusvuosi) ja 2006. Tekijä analysoi kysymyksiä, kysymystyyppien painotusten muuttumista ja mahdollisia syitä ilmiöihin.
Sivuston kieli: 
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu02320.pdf

Näytä enemmän
Opas tarjoaa työkaluja informaatiolukutaidon opetuksen tueksi. Kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulut ja niiden kirjastot.
Sivuston kieli: 
http://www.cop.fi/kirjastosivut/julkaisumyynti/julkaisut/opas_informaatioluku.pdf

Näytä enemmän
Lapponica-tietopankki sisältää Lappia, Pohjoiskalottia ja Barentsin aluetta koskevaa ja tällä alueella tuotettua tietoa. Lapponica-verkkotietopalvelu vastaa näitä alueita koskeviin kysymyksiin. Tiedontuottajina ja verkkotietopalvelun asiantuntijoina on Lapin läänin museoita, kirjastoja ja tutkimuslaitoksia
Sivuston kieli: 
http://www.lapponica.net

Näytä enemmän
Kaunokki-ontologia on kaunokirjallisuuden asiasanaston, Kaunokin, ontologisointi.
Sivuston kieli: 
http://www.yso.fi/onki/kauno

Näytä enemmän
Vantaan kaupunginkirjaston kokoama paketti informaatiolukutaidosta ja sen kehittämisestä. Kokonaisuuden tavoitteena on antaa lukioikäiselle käsitys tiedonhausta sekä löytyneen tiedon arvioinnista.
Sivuston kieli: 
http://informaatiolukutaito.libvantaa.fi/etusivu.htm

Näytä enemmän
\Ontologiapohjainen kysymys-vastaus -palvelu\ esittelee semanttisen webin ja ontologioiden soveltamisen mahdollisuutta kysy-vastaus -palveluihin. Diplomityön yhteydessä on kehitetty ontologiapohjainen sovellus, Opas, jo olemassa olevaan Kirjastot.fi:n Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun. Työ kuvaa sen toimintaa ja soveltuvuutta käytäntöön.
Sivuston kieli: 
https://www.seco.tkk.fi/publications/2008/vehvilainen-et-al-opas-2008.pdf.

Näytä enemmän
En utvärdering av den svenska nationella referenstjänsten Fråga biblioteket. Rapporten innehåller analys av tjänsten, dess kvalitet och förslag till tjänstens utveckling.
Sivuston kieli: 
http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2009/Utvärdering_Fråga_biblioteket.pdf

Näytä enemmän
Tiedonhaun ja tiedonlähteiden verkkokurssi. Tiedonhaun välineistä käydään läpi hakuteoksia, bibliografioita, tietokantoja, artikkelitietokantoja. Tiedonhaku Internetistä. Virallis-, laki- ja tilastotiedon lähteet. Tiedonlähteiden arviointi.
Sivuston kieli: 
http://www.abo.fi/fak/esf/bii/infokurs/frames.htm

Näytä enemmän
VESA -verkkosanasto sisältää suomenkieliset YSA:n (Yleinen suomalainen asiasanasto) ja MUSA:n (Musiikin asiasanasto) sekä ruotsinkieliset vastaavat sanastot Allärs ja Cilla.
Sivuston kieli: 
http://vesa.lib.helsinki.fi

Näytä enemmän
Sidorna orienterar läsaren till en bredare kunskap om olika frågor som berör informationssökning. Materialet innehåller också en bred länksamling till centrala resurser inom ämnet informationssökning: sökmaskiner, index och specialsökningar.
http://www.biblioteken.fi/sv/informationssokning

Näytä enemmän
Lapin maakuntakirjaston Lappi-osastolla toimivan Suomen saamelaisen erikoiskirjaston sivulla on kuvaus kokoelmista sekä tietoa saamelaisista sekä saamenkielistä verkkomateriaalia.
Sivuston kieli: 
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kirjasto/Lappi_ja_saamelaiset/Saamelainen_erikoisk...

Näytä enemmän
Verkko-Kaunokki on kaunokirjallisuuden asiasanasto. Asiasanoja voi etsiä hakusana-kentässä, selaamalla asiasanoja, selaamalla ryhmän mukaan (genre, teema, henkilö, paikka, aika tai muut). Hakusanan voi myös rajata kohdistumaan ryhmiin.
Sivuston kieli: 
http://kaunokki.kirjastot.fi

Näytä enemmän
En nordisk portal, som behandlar ämnet informationskompetens. Portalet innhåller artiklar, nyheter, översikter, kurskalendern ovh en vem-är-vem-tjänst. Diskussionslistan öppnas senare.
Sivuston kieli: 
http://www.nordinfolit.org

Näytä enemmän
Veturi-verkkotutoriaali ohjaa tiedonhankinnassa. Se opastaa analysoimaan tiedontarvetta, tunnistamaan ja arvioimaan tiedonlähteitä sekä paikantamaan niitä.
Sivuston kieli: 
http://www3.jkl.fi/kirjasto/veturi/etusivu.htm

Näytä enemmän
Tampereen yliopiston kirjaston Kysy kirjastonhoitajalta -etätietopalveluun voi kaavakkeen avulla lähettää tietopalvelukysymyksiä. Palvelua voivat käyttää kaikki kirjaston asiakkaat ja kysymyksiin pyritään vastaamaan parin vuorokauden kuluessa. Osa palveluista on maksullisia. Etätietopalvelussa on myös arkisto.
Sivuston kieli: 
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/kirjastonhoitaja/index.php

Näytä enemmän
Databaser och informationskällor av referenskaraktär lämpliga för folk- och gymnasiebibliotek. För urval och beskrivningar svarar Informations- och lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå.
Sivuston kieli: 
http://www.referensbiblioteket.se

Näytä enemmän
Alunperin proseminaariesitelmäksi Tampereen informaatiotutkimuksen laitokselle 1999 tehty tutkimus Kysy kirjastonhoitajalta -etätietopalvelusta. Tekijä tarkastelee etätietopalvelun asiakkaita, heidän odotuksiaan ja on tehnyt kyselytutkimuksen siitä, miten tyytyväisiä he ovat saamaansa palveluun.
Sivuston kieli: 
http://pandora.lib.hel.fi/julkaisut/etaista

Näytä enemmän
Tiedonhakijan opas tarjoaa apua tiedonhakuun ja neuvoo, miten etsimäsi tieto löytyy kirjastosta. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi kirjastoluokituksesta ja aineiston sisällönkuvailussa käytettävistä asiasanoista.
http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/tiedonhakijan-opas

Näytä enemmän
Seitsemän suomalaisen museon yhteinen verkkotietopalvelu, jossa museot vastaavat erikoisalaansa liittyviin kysymyksiin.
Sivuston kieli: 
http://www.kysymuseolta.fi/

Näytä enemmän
Musiikkikirjastot-sivustolla voi esittää musiikkiaiheisia kysymyksiä. Vastaajina toimivat suomalaisten musiikkikirjastojen ammattilaiset. Palvelun kautta löytyy myös tiedonhaun apuvälineitä, verkkopalveluita, blogeja ja uutisia.
Sivuston kieli: 
http://www.musiikkikirjastot.fi/

Näytä enemmän
Ruotsalaisten kirjastonhoitajien tietopalvelu vastaa kysymyksiin monilla kielillä.
Sivuston kieli: 
http://bibblansvarar.se/

Näytä enemmän