4 osumaa haulle. Näytetään 1 - 4 tulosta.
Information om Folkpensionsanstaltens tjänster för bl.a. barnfamiljer, studerande, arbetslösa, värnpliktiga, pensionärer, efterlevande, sjuka och funktionshindrade. Information också om t.ex. bostadsbidrag, bostadstillägg och utkomststöd. Webbplatsen innehåller också information för arbetsgivare och samarbetspartner. Kontaktuppgifter, publikationer, blanketter, räknare och e-tjänst ingår liksom allmän presentation, statistik och forskning.
Sivuston kieli: 
http://www.kela.fi/web/sv

Näytä enemmän
Den Nordiska socialförsäkringsportalen är sammanställd av socialförsäkringsmyndigheterna i de nordiska länderna. Den innehåller information till den som flyttar till ett annat nordiskt land. Info för arbetstagare, egenföretagare, arbetslösa, pensionärer och studerande.
Sivuston kieli: 
http://www.nordsoc.org/sv

Näytä enemmän
Webbtjänsten Infopankki.fi (Infobanken) stödjer integrering av invandrare genom att erbjuda information om det finländska samhället och dess tjänster ur invandrarnas synpunkt på 12 olika språk. I Infobanken finns grundläggande information om bland annat tillståndsfrågor, utbildning och arbete, boende och socialtjänster, samhälle, kultur och fritid.
http://www.infopankki.fi/sv/startsida

Näytä enemmän
På webbplatsen finns information om vård- och landskapsreformen, som är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2019.
Sivuston kieli: 
http://alueuudistus.fi/sv/framsida

Näytä enemmän