14 osumaa haulle. Näytetään 1 - 14 tulosta.
Oikeusministeriön ylläpitämillä sivuilla selostetaan lyhyesti parisuhteen rekisteröintiä ja purkamista sekä rekisteröidyn parisuhteen oikeudellisia vaikutuksia.
Sivuston kieli: 
http://www.om.fi/13235.htm#pr

Näytä enemmän
Oikeusministeriö esite edunvalvontavaltuutuksesta, mitä asiakirjan tulee sisältää, milloin valtuutus tulee voimaan ja miten valtuutettua valvotaan.
Sivuston kieli: 
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Edunvalvontavaltuutus

Näytä enemmän
Otteita sukunimilaista ja käytännön ohjeita sukunimeä muutettaessa. Valikoimaluettelo vapaista sukunimistä.
Sivuston kieli: 
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/?page_id=314

Näytä enemmän

Näytä enemmän
Webbsidan beskriver kortfattat bestämmelserna om giftermål och skilsmässa samt äktenskapets rättsverkningar. Uppgifterna i broschyren grundar sig på äktenskapslagen. .
http://www.oikeus.fi/sv/index/Broschyrer/avioliittolaki.html

Näytä enemmän
Sidan presenterar lagen om besöksförbud. Syftet med lagen om besöksförbud är att förebygga brott och förbättra möjligheterna att ingripa i allvarligt trakasseri. Ett besöksförbud innebär att man för att skydda en persons liv, hälsa, frihet, eller frid kan förbjuda någon annan att ta kontakt med denna person. Besöksförbud kan utfärdas också då den som skall skyddas genom förbudet och den person som förbudet gäller har gemensam bostad.
Sivuston kieli: 
https://www.poliisi.fi/brott/besoksforbud

Näytä enemmän
Oikeusministeriön ylläpitämällä sivustolla tietoa avioliittolaista sekä avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevista säännöksistä.
Sivuston kieli: 
http://www.oikeus.fi/fi/index/esitteet/avioliittolaki.html

Näytä enemmän
Sidorna informerar om de tjänster inom förmyndarverksamhet som skall hjälpa enskilda personer som inte själv förmår sköta sina ekonomiska angelägenheter att som stöd få en intressebevakare som tillsammans med den enskilde eller på den enskildes vägnar sköter dennes angelägenheter och bevakar dennes intressen. Sidorna innehåller länkar till bl.a. Lag om förmyndarverksamhet (442/1999) och Lag om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (443/1999) samt Statens författningsdata.
http://oikeusministerio.fi/sv/index/julkaisut/Broschyrer/holhoustoimenpalvelut.html

Näytä enemmän
Väestörekisterikeskuksen sivuilta löytyy organisaation itsensä ja väestötietojärjestelmän esittely, osoitepalvelu, muuttoilmoituslomakkeet ja ohjeet muuttoilmoituksen tekemisestä sekä ohjeet tietojen luovutuksen estämiseksi. Sähköinen henkilökortti ja sen mahdollistamat palvelut on esitelty, samoin maistraatit ja niiden palvelut. Esittelyt on myös väestörekisterikeskuksen tieto-ja kansalaispalveluista sekä tilastoja.
Sivuston kieli: 
http://www.vaestorekisterikeskus.fi

Näytä enemmän
Information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av äktenskap och information om barns släktnamn och om hur barns släktnamn kan ändras.
Sivuston kieli: 
http://oikeusministerio.fi/sv/makens-slaktnamn-och-barns-slaktnamn

Näytä enemmän
Eduskunnan kirjaston tietopaketissa käsitellään valtiopäivätoimia, jotka liittyvät avioliittoa ja parisuhdetta koskevaan lainsäädäntöön.
Sivuston kieli: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-...

Näytä enemmän
Maistraatti antaa tietoja isyyden tunnustamisesta ja sen vaikutuksista.
Sivuston kieli: 
http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Isyyden-tunnustamisen-vahvistaminen/

Näytä enemmän
Etunimien antamista ja sukunimen määräytymistä säädellään Suomessa nimilailla. Kielitoimiston ohjepankissa kerrotaan yleistajuisesti nimilain sisällöstä: millaisen etunimen lapselle voi antaa, miten lapsen sukunimi määräytyy, miten nimeään voi muuttaa?
Sivuston kieli: 
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/280

Näytä enemmän