5 osumaa haulle. Näytetään 1 - 5 tulosta.
Om hur olika produkter bidrar till eller motverkar svälten på jorden och hur du hittar rätt i butiken. Publicerad i anslutning till kyrkornas internationella ansvarsvecka.
Sivuston kieli: 
http://docplayer.se/1665018-En-bok-om-matkop-for-den-ansvarsfulla-konsumenten-lokalt-producerat-ekol...

Näytä enemmän
Miljo.fi är den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Tjänsten upprätthålls av miljöministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) och regionförvaltningsverken. På webbplatsen finns information om bl.a. vattensituationen och vattenskydd, Östersjön, naturtyper, arter, skyddsområden, klimat, luftvård, konsumtion och produktion samt byggande och boende. Dessutom finns det information om tillstånd, anmälningar och registrering och kartor och statistik,
Sivuston kieli: 
http://www.miljo.fi

Näytä enemmän
Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön.
Sivuston kieli: 
https://www.ekofasta.fi/

Näytä enemmän
Statistikcentralens uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp.
Sivuston kieli: 
http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html

Näytä enemmän
Statistik över priser och kostnadsutveckling. Ämnesområdet omfattar ytterligare pris- och kostnadsindex som beskriver förändringar.
Sivuston kieli: 
http://www.stat.fi/til/hin_sv.html

Näytä enemmän