16 osumaa haulle. Näytetään 1 - 16 tulosta.
Mångsidig sida med information om olika typer av ätstörningar, information till närstående, chatt, statistik m.m.
Sivuston kieli: 
http://www.friskfri.se

Näytä enemmän
Stiftelsen Svenska Filminstitutet har i uppgift att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet. På webbsidan finns bland annat information om filmarkivet, biblioteket, statistik som berör film i Sverige.
Sivuston kieli: 
http://www.filminstitutet.se

Näytä enemmän
Our World in Data visar med hjälp av diagram och kartor hur levnadsförhållandena i världen förändras i det långa loppet och presenterar akademisk forskning kring global utveckling. På sidorna presenteras bl.a. trender för hälsa, tillgång till mat, inkomstfördelning, rättigheter, krig, utbildning och miljö.
Sivuston kieli: 
https://ourworldindata.org/

Näytä enemmän
Här hittar du Meteorologiska institutets klimatstatistik från och med 1961. Du kan studera tidigare väder på en viss ort med hjälp av interaktiva grafer.
Sivuston kieli: 
https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/klimat

Näytä enemmän
Statistikcentralen har på den här sidan samlat nyheter och statistisk information med anknytning till coronavirusläget.
Sivuston kieli: 
http://tilastokeskus.fi/ajk_sv/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa

Näytä enemmän
Databasen innehåller central statistik bl.a. över mottagare av FPA-förmåner samt över utbetalda och genomsnittliga förmånsbelopp.
Sivuston kieli: 
https://www.kela.fi/web/sv/statistikdatabasen-kelasto

Näytä enemmän
Nuorisotilastot.fi samlar statistik över unga och ungdomsarbete i Finland. I tjänsten finns visualiseringar.
Sivuston kieli: 
https://nuorisotilastot.fi/sv/svenska/

Näytä enemmän
Statistikcentralens uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp.
Sivuston kieli: 
http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html

Näytä enemmän
Statistik över priser och kostnadsutveckling. Ämnesområdet omfattar ytterligare pris- och kostnadsindex som beskriver förändringar.
Sivuston kieli: 
http://www.stat.fi/til/hin_sv.html

Näytä enemmän
Statistik över löner och arbetskraftskostnader innehåller information om förtjänstnivåindex, i genomsnitt och för löntagare efter arbetsgivarsektor, totallöner efter arbetsgivarsektor, efter utbildningsnivå och ålder och efter yrke.
Sivuston kieli: 
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_palkat_sv.html

Näytä enemmän
Statistiken över utrikes- och inrikeshandeln i Finland.
Sivuston kieli: 
http://tilastokeskus.fi/til/aiheet_sv.html#kau

Näytä enemmän
Med räknaren kan man omvandla mark eller euro under startåret till mark eller euro under det valda jämförelseåret.
Sivuston kieli: 
http://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin_sv.html

Näytä enemmän
Tullens utrikeshandelstatistik och månadsstatistik.
Sivuston kieli: 
https://tulli.fi/sv/statistik

Näytä enemmän
Institutets statistik innehåller statistik och data om social-, hälso- och sjukvårdens olika områden, dvs. alkohol, droger och beroende, barn, unga och familjer, främjande av hälsa och välfärd, funktionsnedsättning, hälsotjänster, resurserna inom social- hälso- och sjukvården, sexuell och reproduktiv hälsa, sjukdomar och olycksfall, social service samt äldre.
Sivuston kieli: 
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data

Näytä enemmän