68 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Sivuilla esitetään tiiviissä muodossa Internetin synty ja kehitys 1960-luvulta vuoteen 1998. Myös monet aiheeseen liittyvät käsitteet kuten TCP/IP ja WWW selitetään.
Sivuston kieli: 
http://www.funet.fi/index/FUNET/history/internet/fi

Näytä enemmän
Meningen med Internetkunskap är att producera 16 stycken utbildningsfilmer som syftar till att öka förståelsen och lära skolungdomar hur man blir en bättre internetanvändare. Målgruppen är skolungdomar på högstadie- och gymnasienivå, men riktar sig även mot lärare, vuxenutbildningar, kursverksamheter samt studiecirklar. Filmerna är även till nytta för alla med webbintresse, framförallt de som jobbar med internet inom företag och organisationer.
Sivuston kieli: 
http://internetkunskap.se

Näytä enemmän
Nyheter om IT och datateknik som uppdateras dagligen. IT-relaterad information i huvudsak från tidskrifter som utges av IDG i Sverige. På sidorna finns också kurser i web-design och programmering samt olika datarelaterade tjänster.
Sivuston kieli: 
http://www.idg.se

Näytä enemmän
Termbank med språkliga rekommendationer för svenskt språkbruk kring datorer, nätverk, internet och webben. Uppdateras och byggs på kontinuerligt. I arbetet deltar språkvårdsorgan och renommerade dataföretag i Sverige och Finland. Omfattar sökmaskin, ordlista, frågor och svar i översikt, frågesamlingar kring termer, skrivregler och övrigt språkligt stoff, artiklar om språkliga och tekniska frågor samt sökordsregister. Presentation av Datatermgruppens medlemmar och verksamhet samt principerna för termarbetet ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.nada.kth.se/dataterm

Näytä enemmän
Sidorna orienterar läsaren till en bredare kunskap om olika frågor som berör informationssökning. Materialet innehåller också en bred länksamling till centrala resurser inom ämnet informationssökning: sökmaskiner, index och specialsökningar.
http://www.biblioteken.fi/sv/informationssokning

Näytä enemmän
Nättjänsten är avsedd för bibliotek och deras samarbetspartners som källa till information, idéer och åsikter. Avsikten är att användarna på sidorna hittar både bakgrundsfakta som stöder det sociala biblioteksarbetet och intressanta praktiska exempel för att stärka och göra den egna verksamheten mångsidigare. I Nätet i besittning! -projektet söker bibliotek nya sätt att arbeta för att göra medborgarnas webbkunskaper mångsidigare och bredare. Avsikten är att skapa nätverk och samarbetsformer med hjälp av vilka biblioteken kan nå nya kundgrupper, aktivera och handleda dem vid utvecklandet av sina webbkunskaper
http://www.verkkohaltuun.fi/sv

Näytä enemmän
Mediekunskap.fi -nätportalen är en interaktiv öppen sajt för pedagoger, lärare, aktörer inom social- och media branschen, samt för andra som är intresserade och vill ha information om medie- och informationskunnighet. Nätportalen upprätthålls av Sällskapet för mediefostran rf, som finansieras av kultur- och undervisningsministeriet. Nätportalen fungerar på tre språk – svenska, finska och engelska.
Sivuston kieli: 
http://mediekunskap.fi/

Näytä enemmän
Artikel om nätgemenskapernas historia. Hur det började, om Friendster, Linkedin, Myspace, Facebook och Twitter.
Sivuston kieli: 
http://www.digitaltrends.com/features/the-history-of-social-networking/#!bHkNGM#:wCgqEYmsYTBD0A

Näytä enemmän
Internetguide om källkritik på nätet. I guiden lär du dig vad en källa och källkritik är, hur källkritik fungerar och varför det är viktigt, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika sorters källor, fördelar och nackdelar med källkritik, källkritik på nätet i praktiken och teknisk granskning av källor på nätet.
Sivuston kieli: 
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

Näytä enemmän
Celian tuottama sivusto verkkosisältöjen suunnittelijoille. Sivuilla on tietoa saavutettavuudesta ja käytännön ohjeita, joiden avulla saavutettavuutta voidaan parantaa.
Sivuston kieli: 
https://www.saavutettavasti.fi/

Näytä enemmän
Vanhemmille ja lasten ja nuorten parissa toimiville suunnattu teos tarjoaa tietoa lasten ja nuorten internetin käytöstä. Riskien lisäksi teoksessa kiinnitetään huomiota myös internetin käytön tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Sivuston kieli: 
https://mediakasvatus.fi/materiaali/lapset-netissa-puheenvuoroja-lasten-ja-nuorten-netin-kaytosta-ja...

Näytä enemmän
Tutkimuksia Internetistä ja sen turvallisuudesta sekä turvallisemmaksi saattamiseksi lapsille.
Sivuston kieli: 
https://www.betterinternetforkids.eu/

Näytä enemmän
Raportti Turvallisten sisältöjen valikointi ja arviointi kertoo tutkimustuloksia suodatin- ja esto-ohjelmista, joita voidaan käyttää Internetin sisältöjen suodattamiseksi lasten ja nuorten käyttöön. Vuodelta 2006.
Sivuston kieli: 
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/b1e61aab-e156-4344-8e69-15f810684efa/3838f19a-ca1d-48ed-b3b6-4...

Näytä enemmän
Julkaisuun on koottu tietoja vuosina 2009–2013 tehdyistä tutkimuksista 12–29-vuotiaiden nuorten median käytöstä ja mediakulttuurista.
Sivuston kieli: 
https://mediakasvatus.fi/materiaali/nuorten-mediamaailma-pahkinankuoressa/

Näytä enemmän
Kirjanmerkit on työväline, jonka avulla opettajat ja muut kasvattajat voivat käsitellä vihapuheen ongelmaa. Kirja on suunniteltu työskentelyyn 13–18-vuotiaiden kanssa, mutta harjoituksia voidaan muokata myös muille ikäryhmille sopiviksi.
Sivuston kieli: 
https://rm.coe.int/16806f9ac3

Näytä enemmän
Sinä päätät on 9-17-vuotiaille suunnattu oppimateriaali, joka käsittelee yksityisyyttä ja tietoturvaa netissä. Se sisältää kustakin teemasta lyhyen ajatuksia herättävän videon, kysymyksiä keskustelun pohjaksi ja tehtäviä.
Sivuston kieli: 
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/sina-paatat

Näytä enemmän
Viestintäviraston tietopaketti matkapuhelin- ja laajakaistapalveluista.
Sivuston kieli: 
https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin.html

Näytä enemmän
Web-sivujen arkistohakupalvelu, johon on tallennettu yli 10 miljardia sivua. Hakupalvelu kattaa Web-sivujen eri versioita vuodesta 1996 nykypäivään. Haku aloitetaan kirjoittamalla saitin URL hakuikkunaan. Tulokseksi saadaan taulukko, jossa on linkit eri versioihin.
Sivuston kieli: 
https://archive.org/web/

Näytä enemmän
Twitter är en tjänst där man kommunicera med meddelanden som får vara högst 280 tecken lång. Utöver det kan man lägga ut en bild eller en länk.
Sivuston kieli: 
https://twitter.com/home?lang=sv

Näytä enemmän
DuckDuckGon listaa tahoista, jotka keräävät tietoja käyttäjistään ja tiedoista, joita he keräävät. Setissä on mukana linkki blogiin, jossa avataan Tracker Radarin toimintaa.
Sivuston kieli: 
https://github.com/duckduckgo/tracker-radar

Näytä enemmän
Sveriges utbildningsradios serie Seniorsurfarskolan lär ut digitala färdigheter för seniorer. I serien går man igenom olika tjänster och tipsar om vad man ska tänka på då man använder internet. Med finns också en lärarhandledning.
Sivuston kieli: 
https://urplay.se/serie/215217-seniorsurfarskolan

Näytä enemmän
I Sveriges utbildningsradios serie Seniorsurfarna skickas fyra av Sveriges mest folkkära personer till ett träningsläger för att drillas i digitala färdigheter. Det är Marianne Mörck, Björn Hellberg, Claes Malmberg och Ewa Fröling. Målet är att gå från mer eller mindre digital oskuld till en "fullfjädrad seniorsurfare". Guide och programledare är Kattis Ahlström. Med finns också en lärarhandledning.
Sivuston kieli: 
https://urplay.se/serie/214200-seniorsurfarna?fbclid=IwAR2QyYoTQEpfs_Zc_CkNG-YA2ZH2OOFOhV42Qabk929TZ...

Näytä enemmän
En nätutbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, Kursen innehåller information om säkerhet och integritet, digital kommunikation och om att söka jobb på nätet.
Sivuston kieli: 
https://www.digitalajag.se

Näytä enemmän
På webbplatsen finns information om tillgänglighetskraven, information om webbtillgänglighet, WCAG-kraven och webbtillgängliga videor. På webbplatsen finns också information om lagar, standarder och rättigheter och man kan också göra egna tillgänglighetsutlåtanden.
Sivuston kieli: 
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/

Näytä enemmän
Opas auttaa pohtimaan omaa median käyttöä ja sen vaikutuksia omaan ja läheisten hyvinvointiin.
Sivuston kieli: 
https://mediakasvatus.fi/materiaali/opas-tasapainoiseen-digiarkeen/

Näytä enemmän
Digi- ja viestintäviraston sivuille on koottu digiturvaan liittyviä koulutuksia organisaation johdolle, asiantuntijoille ja henkilöstölle. Tarjolla on myös peli, jonka avulla voi opetella työelämässä tarvittavia digiturvataitoja. Materiaalit ovat kaikille avoimia.
Sivuston kieli: 
https://dvv.fi/digiturvallinen-elama

Näytä enemmän
Verke utvecklar ungdomsarbete i webben och erbjuder också hjälp och tjänster till dem som arbetar med ungdomar. Sidan innehåller nyheter som har att göra med webbungdomsarbete, material, bra tips och diskussionsforum.
Sivuston kieli: 
https://www.verke.org/?lang=sv

Näytä enemmän
Netistä ostamisen opas yksityishenkilöille tarjoaa tietoa mm. tavaroiden tilaamiseen liittyvistä rajoituksista, tulliselvityksestä sekä kannettavista tulleista ja arvonlisäverosta.
Sivuston kieli: 
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/netista-tilaajalle

Näytä enemmän

Sivut