84 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Sivuilla on mm. komitean esittely, tietoa toiminnasta ja ohjelmasta, lausunnot sekä lehdistötiedotteet.
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

Näytä enemmän
Euroopan parlamentin jäsenet aakkosjärjestyksessä ja vaalikausittain.
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do;jsessionid=A147E4C161CB0BD8E64D7C05184EB6E...

Näytä enemmän
Euroopan komission Suomen-edustuston verkkojulkaisussa käsitellään eurooppalaisuutta ja EU:ta kertomalla ihmisistä ja ilmiöistä.
Sivuston kieli: 
http://www.europalehti.fi

Näytä enemmän
Sisältää tietoa oikeudesta elää, työskennellä ja opiskella toisessa EU-maassa sekä terveydenhoidosta ja kuluttujan oikeuksista.
http://europa.eu/eu-life/index_fi.htm

Näytä enemmän
Euroopan unionin lehdistöhuoneessa on tietopaketteja energiasta, laajentumisesta, verkkovierailusta (roaming), kestävästä kehityksestä, Lähi-idän kysymyksestä.
Sivuston kieli: 
http://europa.eu/press_room

Näytä enemmän
EUR-Lex sisältää Euroopan unionin oikeuden tekstit: Euroopan unionin virallisen lehden, perussopimukset, lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Sivuston kieli: 
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm

Näytä enemmän
Sivusto tarjoaa perustietoa Euroopan unionista ja ohjaa lisätiedon lähteille.
http://europa.eu/abc/index_fi.htm

Näytä enemmän
Kaavio selvittää Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin toimintaa hieman yksinkertaistaen, mutta havainnollisesti. Kaavion on tuottanut Ruotsalainen kansanpuolue.
Sivuston kieli: 
http://www.eusta.fi

Näytä enemmän
Sisältää sopimukset Euroopan perustuslaista, Nizzan sopimuksen (voimaan 1.2.2003), Amsterdamin sopimuksen (voimaan 1.5.1999), sopimuksen Euroopan unionista (voimaan 1.11.1993), Euroopan yhtenäisasiakirjan (voimaan 1.7.1987), Rooman sopimuksen Euroopan talousyhteisön perustamisesta (voimaan 1.1.1958), Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (voimaan 1.1.1958), Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen.
http://europa.eu/documentation/legislation/index_fi.htm

Näytä enemmän
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti: L-sarja kattaa kaikki Euroopan unionin lakitekstit, myös direktiivit, C-sarja unionin toimielinten tiedotteet ja julkaisut kuten alustavat lakitekstit, tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettujen tapausten seurantaraportit ja parlamentin jäsenten komissiolle ja ministerineuvostolle esittämät kysymykset. Saatavilla lehdet 1998 alkaen.
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=fi

Näytä enemmän
Tiedot huipputekniikkaa edustavista Eureka-projekteista. Suomessa Eureka-toiminnasta vastaa Tekes.
http://www.eureka.be

Näytä enemmän
Euroopan komission ylläpitämällä sivustolla on saatavissa EU:n 11 virallisella kielellä tietoa jäsenvaltioista, kansainvälisestä oikeudesta sekä erilaisista siviili- ja kauppaoikeuteen liittyvistä aiheista.
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fi.htm

Näytä enemmän
Kustakin pääosastosta on seuraavat tiedot: puheenjohtaja, tehtävät, organisaatio ja verkkosivut. Osa teksteistä on suomennettu.
http://ec.europa.eu/dgs_fi.htm

Näytä enemmän
Euroopan komission sivulla kerrotaan laajentumisprosessista ja jäseniksi hakeneista valtioista.
http://europa.eu/pol/enlarg/index_fi.htm

Näytä enemmän
Euroopan unionin Europa-palvelimen tarjoamaa tietoa EU:n toimielimistä ja toiminnasta.
http://europa.eu/institutions/index_fi.htm

Näytä enemmän
Ota yhteyttä -sivulla kerrotaan, mitä voit kysyä mistäkin ja annetaan yhteystiedot.
http://europa.eu/geninfo/mailbox/index_fi.htm

Näytä enemmän
Monikielinen tesaurus, joka kattaa kaikki Euroopan yhteisöjen toimialat. Sen avulla voidaan indeksoida yhteisöjen toimielinten asiakirjajärjestelmien ja niiden käyttäjien asiakirjat. Tesaurusta käyttävät tällä hetkellä Euroopan parlamentti, Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, Euroopan kansalliset parlamentit ja hallinnot, aluehallinnot ja eräät eurooppalaiset järjestöt.
http://europa.eu/eurovoc

Näytä enemmän
Vaihtoehtoa EU:lle pohtivan kansalaisjärjestön kotisivu.
http://www.kaapeli.fi/~veu

Näytä enemmän
Riippumaton komissio, jonka puheenjohtaja on Martti Ahtisaari, on tutkinut Turkin mahdollisen EU-jäsenyydenmahdollisuuksia ja haasteita. Komission ensimmäinen raportti (Turkey in Europe: More than a Promise?) julkaistiin vuonna 2004 ja toinen (Turkey in Europe: Breaking the Vicious Circle) syksyllä 2009. Raportit ovat sivulla pdf-muodossa kuudella kielellä.
http://www.independentcommissiononturkey.org

Näytä enemmän
Sivut ovat osa Euroopan komission interaktiivista politiikan suunnittelua. Kerro mielipiteesi EU:sta, keskustele Euroopan Unionin tulevaisuudesta ja anna palautetta uusista poliittisista aloitteista. Jos olet esim. tyytymätön komission hallintotapaan tai jos jokin jäsenvaltio on rikkonut yhteisön oikeutta, voit tehdä kantelun. Saat sivuilta tietoa kantelumenettelystä ja tarvittavia lomakkeita.
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fi.htm

Näytä enemmän
Euroopan komission laatimalla sivustolla selvitetään Euroopan unionin tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia.
http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_fi.htm

Näytä enemmän
Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo talousarvion toteutumista ja tarkastaa EU:n tulot ja menot.
Sivuston kieli: 
http://eca.europa.eu

Näytä enemmän
Euroopan unionin kansanedustuselin. Sivulla on organisaatio, perusopas, toiminta, jäsenet, asiakirjat, tietoa työhönotosta, harjoittelusta jne..
http://www.europarl.europa.eu/fi/

Näytä enemmän
Euroopan parlamentin vaalit antavat tietoa vaalitavasta, parlamentin tehtävistä, parlamentin työskentelystä ja vaalien historiasta.
http://www.eurooppatiedotus.fi/Public/default.aspx?contentid=160927&nodeid=37760&culture=fi-FI

Näytä enemmän
Euroopan parlamentin tiedotustoimiston kotisivu. Sivuilta löytyy tietoa mm. parlamenttiin liittyvistä tulevista tapahtumista Suomessa ja Euroopassa, parlamentin toiminnasta, europarlamentaarikoista, virkamiehistöstä, mietinnöistä ja päätöksistä, tilastoista, työ-ja harjoittelumahdollisuuksista, oikeusasiamiehen toiminnasta, vaaleista. Linkkejä
http://www.europarl.fi/

Näytä enemmän
Euroopan parlamentin tiedotteet, suurimmaksi osaksi englanniksi, mutta myös osittain suomeksi.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_fi.htm

Näytä enemmän
Europe directe tarjoaa maksuttoman neuvontapalvelun sekä paikallisten ja alueellisten tiedotustoimipisteiden yhteystiedot.
http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm

Näytä enemmän
Tietoutta Euroopan unionin jäsenvaltioiden liittymisestä EU:n sekä linkit jäsenvaltioiden hallitusten verkkosivuille.
http://europa.eu/about-eu/countries/index_fi.htm

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa rakennerahastotoiminnasta ja EU:n ohjelmista, esitteitä ja julkaisuja.
http://www.rakennerahastot.fi

Näytä enemmän
Jos matkustat EU:n ulkopuolella maassa, jossa omalla maallasi ei ole suurlähetystöä tai konsulaattia, voit turvautua minkä tahansa muun EU-jäsenmaan suurlähetystöön tai konsulaattiin. Sivulla on luettelo tapauksista, joissa apua voi saada sekä diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteystietoja. Myös ulkoministeriöiden tuottamaa matkustustietoa. Sivusto on kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
http://ec.europa.eu/consularprotection/index.action

Näytä enemmän

Sivut