Tarkka haku

Hakutulokset

 1. Toimiston sivulla on luettelo perunkirjoituksen vaiheista ja tarvittavista asiakirjoista, perukirjamalli ja tietoa perunkirjoituksen sujumisesta käytännössä.
  Sivuston kieli: 
  https://lakium.fi/perunkirjoitus/

  Näytä enemmän
 2. Verohallinnon neuvot perunkirjoituksesta, perukirjan tekemisestä sekä siihen liitettävistä asiakirjoista ja aikarajoista.
  Sivuston kieli: 
  https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Perinto/Perunkirjoitus_ja_perukirja(12851)

  Näytä enemmän
 3. Digi- ja väestötietoviraston ohjeita perukirjoituksen toimittamiseen. Tänne on koottu viraston palvelut tilanteessa, tarvittavat tiedot ja liitteet sekä lakipykälät, jotka liittyvät aiheeseen.
  Sivuston kieli: 
  https://dvv.fi/kuolema-ja-perunkirjoitus

  Näytä enemmän
 4. Opinnäytetyössä kuvataan perunkirjoituksen tehtävää ja merkitystä sekä kerrotaan, miten perukirja laaditaan. Sen lopusta löytyvät mallit ja pikaopas.
  Sivuston kieli: 
  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136902/makineste_katja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Näytä enemmän
 5. Valtakirjat, Perintä, Avio-oikeus, avioero ja ositus, Perunkirjoitus ja perinnönjako, Kauppakirjat ja lahjoitukset, Testamentti, Velka ja takaus
  http://www.lakiopas.com/asiakirjamallit

  Näytä enemmän
 6. Et-lehteen on koottu artikkeleita, jotka koskevat perintöä, testamentin tekoa, perunkirjoituksta, perukirjoja sekä perinnönjakoa.
  Sivuston kieli: 
  https://www.etlehti.fi/alue/perinto

  Näytä enemmän
 7. Suomi.fi:n kooste sisältää ohjeita läheisen kuoleman kohdatessa. Siitä löytyy tietoa, miten toimia kuolintapauksen sattuessa, hautajaisjärjestelyistä ja niiden etenemisestä, perunkirjoituksesta, surun kohtaamisesta ja tukipalveluista sekä vainajan omaisten asemasta.
  Sivuston kieli: 
  https://www.suomi.fi/kansalaiselle/parisuhde-ja-perhe/laheisen-kuolema

  Näytä enemmän
 8. Tutkimuksessa on käyty läpi perunkirjoituksen perusasiat, oikeusaputoiminta sekä luotu perunkirjoituksen avuksi lomake, jossa on mainittu läpikäytävät asiat, tilattavat todistukset sekä perukirjassa esitettävät seikat.
  Sivuston kieli: 
  https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/2756/Kotro_Kaarina_Potoinen_Leena1.pdf?sequen...

  Näytä enemmän

Sivut