Toimiston sivulla on luettelo perunkirjoituksen vaiheista ja tarvittavista asiakirjoista, perukirjamalli ja tietoa perunkirjoituksen sujumisesta käytännössä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.