Opinnäytetyössä kuvataan perunkirjoituksen tehtävää ja merkitystä sekä kerrotaan, miten perukirja laaditaan. Sen lopusta löytyvät mallit ja pikaopas.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.