7 osumaa haulle. Näytetään 1 - 7 tulosta.
Diskussionsforum och sammanlänkande resurs för filosofi i Sverige.
Sivuston kieli: 
http://filosofiforum.se/forum/index.php

Näytä enemmän
Webbsida för föreningen Humanisterna. Webbplatsen innehåller information om föreningen och dess verksamhet. Webbplatsen innehåller också t.ex. Humanisternas idéprogram.
Sivuston kieli: 
http://www.humanisterna.se

Näytä enemmän
Läkarförbundet är läkarnas fackorganisation, som är medlem i Akava. På webbplatsen presenteras läkarförbundets organisation, uppgifter och verksamhet. Information om medlemsförmåner, utbildning och statistiska uppgifter samt en historisk tillbakablick. Information även om etiska råd för läkare, inklusive läkareden och läkarens kollegialitetsregler. Aktuella artiklar på förstasidan.
http://www.laakariliitto.fi/sv/

Näytä enemmän
Finlands Juristförbund är en facklig centralorganisation, som är en av Akavas medlemsorganisationer. På webbplatsen presenteras juristförbundets uppgifter och verksamhet och kontaktuppgifter. Medlemsblankett ingår på sidan. Dessutom presenteras etiska regler för jurister.
http://www.lakimiesliitto.fi/pa-svenska/

Näytä enemmän
Forskningsetiska delegationen (TENK) behandlar etiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning och främjar forskningsetiken. På sidan finns anvisningar och information om etiska principer och etikprövning inom humanvetenskaperna och information om utredning av oredlighet i Finland .
Sivuston kieli: 
http://www.tenk.fi/sv

Näytä enemmän
Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor. Sidorna innehåller information om tillämpning av bioteknik inom jord- och skogsbruket och industrin och bioteknikens betydelse för människans hälsa och miljön.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Stöd- och inspirationsresurser för skolans arbete med källkritisk granskning, etik och moralfrågor vad gäller t.ex. upphovsrätt och Internet som läromedel. Det kan vara webbaserade resurser
Sivuston kieli: 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan

Näytä enemmän