5 osumaa haulle. Näytetään 1 - 5 tulosta.
Svenska livmedelsverkets information om genmodierad mat, genteknik inom livsmedelsindustrin och märkning av genmodifierade livsmedel.
Sivuston kieli: 
http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/genmodifierad-mat...

Näytä enemmän
Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor. Sidorna innehåller information om tillämpning av bioteknik inom jord- och skogsbruket och industrin och bioteknikens betydelse för människans hälsa och miljön.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller information om genetik och genteknik. Bland annat fakta om genmodifierade växter, djur och mikroorganismer, genetiska sjukdomar, genterapi, mutationer, kloning och lagstiftning (i EU och Sverige). Webbplatsen innehåller dessutom en ordlista med ord som används inom områdena genetik, genteknik och molekylärbiologi.
Sivuston kieli: 
http://genteknik.nu/

Näytä enemmän

Näytä enemmän
Sveriges utbildningsradios (UR:s) tv-program om genetik och genteknik. Programmen är fritt tillgängliga på nätet. Det finns program för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. Programmen kan filtreras enligt utbildningsnivå.
Sivuston kieli: 
https://urplay.se/sok?product_type=program&ur_subject_tree=biologi%2Fgenetik%20och%20genteknik

Näytä enemmän