Stiftelsen Svenska Filminstitutet har i uppgift att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet. På webbsidan finns bland annat information om filmarkivet, biblioteket, statistik som berör film i Sverige.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.