Aikuiskoulutus

Enemmän linkkejä Aiheet-valikosta
45 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Toimelan opisto on helsinkiläinen kansalaisopisto. Sivut sisältävät tiedot opetusohjelmasta, kurssipaikoista ja ilmoittautumisesta.
Sivuston kieli: 
http://www.toimela.fi

Näytä enemmän
På Norrvalla Folkhälsans Folkhögskola & Idrottsinstituts webbplats finns information om skolans utbildningslinjer: grundkurs inom idrott och yrkesexamina som massör, idrottsanläggningsföreståndare och idrottsanläggningsmästare. Vidare presenteras de kortkurser som erbjuds. Ansökningsblanketter att ladda ner och kontaktuppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.norrvalla-folkhalsan.fi

Näytä enemmän
Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on Lassilan, Kannelmäen, Huopalahden, Haagan ja Malminkartanon alueen lapsille ja nuorille tarkoitettu musiikkiopisto. Sivustolta löytyvät tiedot laajan oppimäärän musiikkiopinnoista, soitinvalikoimista ja Aventur-kuoron toiminnasta. Musiikkileikkikoulun toimintaa tarjotaan jo vauvasta, jopa 3kk ikäisille vauvaryhmissä.
Sivuston kieli: 
http://www.luhmo.fi

Näytä enemmän
Borgå folkakademis webbplats innehåller information om de olika studielinjerna och kvällsgymnasiet. Vidare finns allmän information om kostnader och studiestöd. Kontaktuppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.akan.fi

Näytä enemmän
Porin kaupungin työväenopiston sivuilta löytyvät tiedot tarjolla olevista opetusohjelmista ja kursseista.
Sivuston kieli: 
http://www.pori.fi/tyo

Näytä enemmän
Turun Kakskerrassa sijaitsevan yleissivistävän ja yhteiskunnallisen kansanopiston sivuilla kerrotaan opiston toiminnasta, kursseista ja koulutuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.paasikiviopisto.net

Näytä enemmän
Aikuiskouluttajien liiton sivulla on tietoa liiton toiminnasta sekä materiaalipankki.
Sivuston kieli: 
http://akol.fi/pages/akol.php

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa Vantaan aikuisopiston opetuksesta, opetuspaikoista, palvelupisteistä, nettikursseista sekä aikuislukioista.
Sivuston kieli: 
http://www.vaop.org/index.htm

Näytä enemmän
Raporttia varten on kartoitettu lokakuussa 2000 ikäihmisten opintopalvelut ja niiden käyttö vapaan sivistystyön kentällä (kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, opintokerhot). Raportissa on myös katsaus tutkimuksiin ikääntyvien oppimisesta sekä kehittämisohjelma. Raportti on yksi kolmesta Vapaan sivistystyön osaaminen ja pätevyys (VSOP) -ohjelman raportista.
Sivuston kieli: 
http://www.vsy.fi/vsop/koira.pdf

Näytä enemmän
Koulutus.fi -palvelun avulla voi etsiä koulutusta työelämän tarpeisiin joko itselleen tai organisaationsa työntekijöille. Hakupalvelusta löytyy kaikille avoimet kurssit, yrityksille räätälöidyt koulutukset, luennoitsijat ja verkkokoulutukset.
Sivuston kieli: 
http://www.koulutus.fi

Näytä enemmän
Opiskelija.edu.fi kokoaa ohjeita ja tietoja etäopiskelusta Edu.fi:ssä ja yleensä. Itse oppimateriaalit löytyvät opettajien sivustosta, mutta opiskelijapuolelta voi etsiä neuvoja opintojen suorittamiseen sekä tietoja opintotarjonnasta ja uusista oppimateriaaleista.
Sivuston kieli: 
http://opiskelija.edu.fi

Näytä enemmän
Information om medborgarinstitutets verksamhet. Detaljerat kursprogram och kontaktuppgifter
Sivuston kieli: 
http://www.pedersore.fi/index.php3?use=publisher&id=1051&lang=1

Näytä enemmän
Kotisivuilla on tietoja Suomen kansanopistoista, niiden tarjoamista koulutusmahdollisuuksista sekä ajankohtaisista tapahtumista. Tietoa löytyy myös Suomen kansanopistoyhdistyksestä, sen toiminnasta ja historiasta. Sivuilta on pääsy myös Kansanopisto-lehteen.
Sivuston kieli: 
http://www.kansanopistot.fi

Näytä enemmän
Ylen Oppiminen kokoaa Ylen tuottamia opetusmateriaaleja eri aiheista. Ne on jaettu osiin Luonto ja ympäristö, Kulttuuri ja yhteiskunta, Kielet, Vapaa-aika ja Työelämä.
Sivuston kieli: 
http://oppiminen.yle.fi

Näytä enemmän
Lahden kansanopiston opintolinjojen ja lyhytkurssien esittely. Tietoa avoimesta yliopistosta, jonka opinnot sopivat hyvin kansanopiston opiskelukokonaisuuteen. Verkkoperuskoulussa on mahdollisuus suorittaa peruskoulu kokonaan tai parantaa arvosanoja. Lahden kansanopiston historia ja esittely sanoin ja kuvin.
Sivuston kieli: 
http://www.lahdenkansanopisto.fi

Näytä enemmän
Hakemistoon on koottu aakkosjärjestyksessä kansalais- ja työväenopistot. Yhteystietojen lisäksi myös linkkejä opistojen kotisivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.ktol.fi/web/opistot.html

Näytä enemmän
Verkkopalvelu tarjoaa tietoa Pohjois-Karjalassa järjestettävästä aikuiskoulutuksesta. Palvelu on suunnattu koulutukseen hakeutuvalle, työelämän ja yritysmaailman edustajille sekä opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille. Akkunasta on linkkejä oppilaitosten, opetushallinnon ja työvoimahallinnon verkkosivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.akkuna.fi

Näytä enemmän
Korsholms vuxeninstitut är det största landsbygdsinstitutet i Svenskfinland. Sommarkurser, samt EU-projekt och samarbete med Öppna universitetet finns i programmet.
Sivuston kieli: 
http://www.korsholm.fi/vuxeninstitutet

Näytä enemmän
Svenska Studiecentralen upprätthålls av Svenska folkskolans vänner och Svenska studieförbundet. Info om projekt och kurssamarbeten, samt tidningen Mentora (om kultur och kursverksamhet i Svenskfinland). Organisationsutveckling och ledarskap hör också till SSC:s värv; således ingår även webbhandböcker för byautveckling mm.
Sivuston kieli: 
http://www.ssc.fi

Näytä enemmän
Loimaalla sijaitsevan yleissivistävän evankelishenkisen kansanopiston sivuilla kerrotaan opiston toiminnasta, koulutukseta ja kursseista.
Sivuston kieli: 
http://www.leko.fi

Näytä enemmän
Solvalla webbplats innehåller allmän information om skolan samt uppgifter om grundexamen inom idrott och inom ungdoms- och fritidsinstruktion som erbjuds vid skolan. Vidare finns information om övriga kurser, uppgifter om barn- och vuxemkurser, inkvartering och skolans lokaler. Informatiuon för företag och kontaktuppgifter samt länkförteckning ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.solvalla.fi

Näytä enemmän
Raseborg-opisto järjestää työelämän kehittämiseen tähtäävää koulusta sekä ammattiyhdistystoimintakoulutusta. Sivuilta löytyvät tiedot opiston toiminnasta ja koulutustarjonnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.raseborgopisto.fi

Näytä enemmän
Ålands folkhögskolas webbplats innehåller allmän information om skolan och presentation av studielinjer och kortkurser. Upplysningar om anökan och kontaktuppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.afhs.aland.fi

Näytä enemmän
Kalliolan kansalaisopisto toimii pääkaupunkiseudulla. Sivut sisältävät opetusohjelman lisäksi tiedot luennoista ja lyhytkestoisista tapahtumista.
Sivuston kieli: 
http://www.kalliola.fi/Kalliolankansalaisopisto/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
På Sveps webbplats finns information om Sveps tre enheter: utbildning, kuratorteam och karriärvägledning. Utbildningssidan presenterar en svenskspråkig mediaverkstad med utbildning i grafisk design. På sidan för karriärplanering finns information om yrkesvägledning, studiehandledning och råd för arbetsansökan. Alla sidor innehåller kontaktuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://sveps.org/

Näytä enemmän
Nutukka-aineisto on tarkoitettu nuorten maahanmuuttajien yleissivistävän koulutuksen opettajille ja ohjaajille. Aineisto sisältää tuntikuvauksia, opetussuunnitelman ja oppimateriaaleja. Aineistoja löytyy esimerkiksi arjen taitoihin, ilmaisutaitoon, opintojen ohjaukseen sekä Suomen kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyen.
Sivuston kieli: 
http://www.nutukka.org

Näytä enemmän
Aikuiskoulutusta tarjoavan kansanvalistusseuran sivuilta tietoa KVS instituutin, Oriveden opiston, Etäopiston, Ulkosuomalaisten kotiperuskoulun ja kielikoulutuksen opetustarjonnasta. Myös nettikurssit ja virtuaaliakatemia.
Sivuston kieli: 
http://www.kansanvalistusseura.fi/

Näytä enemmän
Aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön ammattilaisten kohtauspaikalla seurataan koulutuspolitiikkaa sekä opetustyön kehitystä ja kehittämistä. Maksutonta verkkolehteä julkaisevat Kansalais- ja työväenopistojen liitto ja Kansanvalistusseura.
Sivuston kieli: 
http://sivistys.net

Näytä enemmän
Webbplatsen för Evangeliska folkhögskolan (EFÖ) i Österbotten innehåller allmän information om skolan och dess organisation, presentation av utbildningslinjerna med ansökningsblanketter, studieinformation om avgifter, studiestöd o.dyl. Vidare presenteras skolans kortkurser och aktuella projekt. Kontaktuppgifter, upplysningar om skolans lokaler och länkförteckning ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.efo.fi

Näytä enemmän
Lärkkulla är stiftsgård i Borgå stift som fungerar som folkhögskola. Nästan all vidareutbildning för kyrkans svenskspråkiga anställda är förlagd hit. På webbplatsen finns information om kurser, utbildningar, konferenstjänst, gästhem. retreater och stiftsgården. Korta presentationer på finska och engelska.
Sivuston kieli: 
http://www.larkkulla.net

Näytä enemmän

Sivut