7 osumaa haulle. Näytetään 1 - 7 tulosta.
Information om vad varumärke betyder, kraven för registrering av ett varumärke, hur man ansöker och hurdana andra sätt det finns att skydda sina rättigheter.
Sivuston kieli: 
https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit.html

Näytä enemmän
Sanasto bevakar upphovsrätten till litterära verk och intressen av upphovspersoner och bjuder information och hjälp på sidan åt dem.
Sivuston kieli: 
https://www.sanasto.fi/sv/

Näytä enemmän
Teosto representerar kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare, samlar in och betalar ersättningar för offentligt framförande och inspelning av musik av upphovsmän. På sidan finns information om verksamheten.
Sivuston kieli: 
https://www.teosto.fi/sv/

Näytä enemmän
Kopiosto möjliggör ansvarsfull användning av de publikationer och audiovisuella verk som omfattas av upphovsrätten, säkerställer att yrkesverksamma inom den kreativa branschen får de ersättningar de har rätt till och informerar vilka rättigheterna är och hur ersättningar fås.
Sivuston kieli: 
https://www.kopiosto.fi/sv/framsidan/

Näytä enemmän
Kuvasto rf är en upphovsrättsförening för bildkonstnärer vars uppgift är att trygga och främja bildkonstnärers upphovsrätt och förutsättningarna för skapande av konst. På sidan finns information och hjälp åt bildkonstnärer.
Sivuston kieli: 
https://kuvasto.fi/sv/

Näytä enemmän
I Finland svarar undervisningsministeriet för ärenden som gäller upphovsrätt. På ministeriets webbsida om upphovsrätt finns information om hur området organiseras inom ministeriet. Vidare finns information om nationell lagstiftning, EU-direktiv och internationella överenskommelser. Upphovsrättsliga rådet och övervakningsorganisationer presenteras. Digitalisering och upphovsrätten ägnas också utrymme. Länkförteckning med upphovsrättsliga länkar ingår.
Sivuston kieli: 
https://okm.fi/sv/upphovsratt

Näytä enemmän