4 osumaa haulle. Näytetään 1 - 4 tulosta.
Undervisnings- och kulturministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Information om utbildning, forskning, kyrkliga ärenden, kultur, upphovsrätt, idrotts- och ungdomsärenden presenteras. Upplysningar om enheter, ämbetsverk och sakkunnigorgan som underlyder kulturministeriet. Information om aktuella projekt, samt om understöd och stipendier som underlyder ministeriet ingår. Publikationsförteckning aktualiteter och pressmeddelanden ingår på sidorna.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/?lang=sv

Näytä enemmän
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, planerar och verkställer internationell praktik på riksnivå. På webbplatsen finns information om internationellt utbyte inom utbildnings-, arbetslivs- och ungdomssektorn. Information om internationell praktik, stipendieprogram, EU:s utbildningsprogram, EU:s kulturprogram, studier i finska, ungdomsprogram. Vidare finns uppgifter om CIMO:s informations- och rådgivningstjänster samt praktiska råd för den som deltar i ett utbytesprogram.
Sivuston kieli: 
http://www.cimo.fi/forstasidan

Näytä enemmän
Finlands Akademis webbplats innehåller uppgifter om akademin och dess uppgifter, verksamhet och organisation. Det finns information om bl.a. styrelsen och forskningsråden samt deras medlemmar, akademiprogram, spetsforskningsenheter, samt om internationellt samarbete. Vidare finns ansökningsinformation och uppgifter om behandling av ansökningarna och finansieringsbeslut. Aktuella nyheter samt sökmöjlighet ingår också på sidan.
http://www.aka.fi/sv

Näytä enemmän
I Finland svarar undervisningsministeriet för ärenden som gäller upphovsrätt. På ministeriets webbsida om upphovsrätt finns information om hur området organiseras inom ministeriet. Vidare finns information om nationell lagstiftning, EU-direktiv och internationella överenskommelser. Upphovsrättsliga rådet och övervakningsorganisationer presenteras. Digitalisering och upphovsrätten ägnas också utrymme. Länkförteckning med upphovsrättsliga länkar ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=sv

Näytä enemmän