5 osumaa haulle. Näytetään 1 - 5 tulosta.
Presentation och historik över Finlands Bank. Central information om verksamhet med aktualiteter, statistik, publikationer och funktioner som penningpolitik, finansmarknad, betalningssystem, sedlar och mynt, forskning och internationellt samarbete. Länkar till finländska och utländska instanser inom motsvarande ämnesområde.
Sivuston kieli: 
http://www.suomenpankki.fi/sv/Pages/default.aspx

Näytä enemmän
Webbplatsen informerar om öppettider samt permanenta och tillfälliga utställningar.
Sivuston kieli: 
http://www.rahamuseo.fi/sv/

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller statistiska uppgifter som produceras av Finlands Bank. Statistik om inflation, räntor, valutakurser, penningaggregat, penning- och finansmarknaden, bytesbalans och finansiell balans, realekonomin, statsekonomin och EMU-konvergenskriterier. Därtill uppgifter om Finlands Banks balansräkning, Finlands betalningsbalans och statistikmedden. Publikationsförteckning ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.finlandsbank.fi/se/tilastot/index.htm

Näytä enemmän
Aktian sivuilta löytyy tietoa pankin palveluista, kuten konttoreista, sijoitusvaihtoehdoista ja lainoista. Pankin asiakkaat voivat käyttää sivujen internet-pankkia.
Sivuston kieli: 
http://www.aktia.fi

Näytä enemmän
Finansbranschens centralförbunds webbsidor innehåller mångsidig info om det finländska bankväsendet, bankernas tjänster och penningväsen rent allmänt. Främst aktualiteter, och arkiv med dessa. Delvis enbart i pdf-filformat.
Sivuston kieli: 
http://www.finanssiala.fi/meista/sv

Näytä enemmän