10 osumaa haulle. Näytetään 1 - 10 tulosta.
Information om räddningsmyndigheterna i Finland på såväl statlig som kommunal nivå. Uppgifter om myndigheternas verksamhetsmiljö, verksamhetsområde samt om räddningsmyndigheternas uppgift och förvaltning. Information om förebyggande av eldsvådor och olyckor, alarmerings- och signalverksamhet, strålningsövervakning, utbildning inom räddningsväsendet och internationell räddningsverksamhet. Uppgifter även om kostnader för räddningsväsendet samt olycksstatistik i Finland.
Sivuston kieli: 
https://pelastustoimi.fi/sv/framsida?p_p_id=fi_yja_language_version_tool_web_portlet_LanguageVersion...

Näytä enemmän
Finska Statistikcentralens svenska webbplats innehåller en presentation av uppgifter, verksamhet och organisation. På sidorna finns uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras, information om statistik och dataanvändning och produkter och tjänster, t.ex. statistikdatabaser, Finland i siffror och statistikbibliotekets sidor med möjlighet att fråga om statistik
Sivuston kieli: 
https://www.stat.fi/index_sv.html

Näytä enemmän
I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. Webbsidorna innehåller tabeller och figurer bl.a. om befolkning, boende, utbildning, företag, priser och kultur.
Sivuston kieli: 
https://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/index_sv.html

Näytä enemmän
Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, är en oberoende institution vars främsta uppgifter är att verka som Ålands officiella statistikmyndighet och bedriva forsknings- och utredningsverksamhet. På webbplatsen finns statistik inom många olika ämnesområden, publikationer, presentationer och databaser och information om ÅSUBs verksamhet.
Sivuston kieli: 
https://www.asub.ax/sv

Näytä enemmän
Information om avfallshantering, avfallsplanering, avfallsavgifter och skattter, producentansvar och myndigheternas uppgifter inom avfallshanteringen.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering

Näytä enemmän
Ålands officiella hemsida innheåller uppgifter om myndigheterna, näringsliv, arbete, skola och att flytta till Åland samt turism och historia.
Sivuston kieli: 
http://www.aland.ax/

Näytä enemmän
Medborgarrådgivningen leder till rätt offentlig tjänst och ger råd om hur tjänsterna används.
Sivuston kieli: 
https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI

Näytä enemmän
I Suomi.fi kan man söka information och tjänster för olika livssituationer och skeden i företagets livscykel
Sivuston kieli: 
https://www.suomi.fi/hemsidan

Näytä enemmän
Lupapiste är en tjänst där du kan ansöka om tillstånd som gäller byggande och miljö och sköta dessa ärenden elektroniskt.
Sivuston kieli: 
https://www.lupapiste.fi/sv/

Näytä enemmän