5 osumaa haulle. Näytetään 1 - 5 tulosta.
Information om räddningsmyndigheterna i Finland på såväl statlig som kommunal nivå. Uppgifter om myndigheternas verksamhetsmiljö, verksamhetsområde samt om räddningsmyndigheternas uppgift och förvaltning. Information om förebyggande av eldsvådor och olyckor, alarmerings- och signalverksamhet, strålningsövervakning, utbildning inom räddningsväsendet och internationell räddningsverksamhet. Uppgifter även om kostnader för räddningsväsendet samt olycksstatistik i Finland.
Sivuston kieli: 
https://pelastustoimi.fi/sv/framsida?p_p_id=fi_yja_language_version_tool_web_portlet_LanguageVersion...

Näytä enemmän
Inrikesministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, uppgifter och verksamhet. På sidan presenteras de verksamhetsområden som lyder under inriksministeriet med länkar till respektive webbsidor så som polisväsendet, räddningsväsendet, utlänningsavdelningen, gränsbevakningsavdelningen och kommunavdelningen. Vidare finns information om EU-frågor och om strukturfonder samt regional- och strukturpolitiken. Närområdesfrågorna presenteras, liksom utvecklingsprojekt inom inrikesförvaltningen och utveckling av den offentliga förvaltningen. Dessutom finns pressmeddelanden, publikationsförteckning och kontaktuppgifter.
Sivuston kieli: 
http://www.intermin.fi/sv

Näytä enemmän
Om frivilligt räddningsarbete på finlandssvenskt håll - FSB:s verksamhet och organisation med kontaktuppgifter samt info om brandkårsutbildning genom de sex lokalförbunden. Vidare ingår uppgifter om t.ex. uniform och förtjänsttecken.
Sivuston kieli: 
http://www.fsbr.fi

Näytä enemmän
På sidan berättas om sjöräddningens uppgifter och ansvariga aktörer, sjöräddningssystemet.
Sivuston kieli: 
https://raja.fi/sv/sjoraddning

Näytä enemmän
Räddningsinstitutets information om yrkesutbildning och fortbildning för räddningsväsendet.
Sivuston kieli: 
https://www.pelastusopisto.fi/sv/

Näytä enemmän