Opiskelutekniikka

Enemmän linkkejä Aiheet-valikosta
15 osumaa haulle. Näytetään 1 - 15 tulosta.
Turun yliopiston blogeihin kirjoittavat tohtorikoulutettavat. Kirjoituksia on eri tieteen aloilta.
Sivuston kieli: 
https://blogit.utu.fi/elavaa/

Näytä enemmän
Palvelussa on ilmaisia tekstejä seuraavista lajeista: essee, aine, tutkielma, puhe, referaatti, esitelmä, raportti, tiivistelmä, muistio, mielipidekirjoitus, artikkeli ja analyysi. Tekstit on tarkoitettu malliksi ja opiksi - niiden kopioiminen on siis kiellettyä.
Sivuston kieli: 
http://www.esseet.net

Näytä enemmän
Gradutakuu-blogi tarjoaa tukea gradunteon aloittamiseen ja suunnittelemiseen ja gradun kirjoittamiseen.
Sivuston kieli: 
http://www.gradutakuu.fi

Näytä enemmän
Sivulle kootut lukiotason aineet ja esseet on tarkoitettu malliksi ja kommentoitavaksi. Parhaiten ovat edustettuina äidinkieli (suomi), englanti ja ruotsi.
Sivuston kieli: 
http://www.kotiaine.com

Näytä enemmän
Linguanet tarjoaa eri kielillä mahdollisuuden arvioida kielitaitoa sekä tutustua eri oppimistyyleihin ja -tekniikoihin.
http://www.linguanet-worldwide.org/lnetww/fi/home.jsp

Näytä enemmän
Tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen menetelmien ja niiden oppimisen verkkoympäristö, josta löytyy tutkimusprosessin aineisto, apuvälineet sekä tutkimuksen toteutus- ja vuorovaikutusympäristö, virtuaalikirjasto ja viitekirjasto.
http://www.metodix.com

Näytä enemmän
Mikko Vestola on tuonut verkkoon yläasteella ja lukiossa tehtyjä aineita, esseitä ja tutkielmia - esimerkiksi ja malliksi, ei kopioitavaksi.
Sivuston kieli: 
http://www.mvnet.fi/index.php?osio=Tutkielmat

Näytä enemmän
Sivuilla selvitetään millaista lukutaitoa yliopisto-opinnoissa tarvitaan ja miten tekstejä kannattaa lähteä aukaisemaan.
Sivuston kieli: 
http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/lue

Näytä enemmän
Täällä voi etsiä vastauksia kysymyksiin: millainen oppija minä olen ja miten minun kannattaa opiskella.
Sivuston kieli: 
http://oppiminen.yle.fi/opijaoivalla

Näytä enemmän
Avoimen yliopiston vinkkejä opiskelutaitojen kehittämiseen.
Sivuston kieli: 
https://www.opiskelutaidot.fi/

Näytä enemmän
Artikkeleita itseohjautuvasta oppimisesta ja itsetuntemuksesta: materiaalia aikuisopiskelijoille
Sivuston kieli: 
http://edu.phkk.fi/Opiskelu/intope/ohjaava/default.htm

Näytä enemmän
Sivuilla tietoa pikakirjoituksesta ja sen opetuksesta. Myös luettelot asiaa käsittelevistä linkeistä ja kirjallisuudesta.
Sivuston kieli: 
http://www.pikakirjoitus.fi

Näytä enemmän
Miten ratkaiset tiedonhankinnan ongelmia? Michael B. Eisenbergin ja Robert E. Berkowitzin kehittämä tiedonhankinnan The Big6 Skills -malli ja asiaa sen tiimoilta.
http://www.big6.com

Näytä enemmän
Veturi-verkkotutoriaali ohjaa tiedonhankinnassa. Se opastaa analysoimaan tiedontarvetta, tunnistamaan ja arvioimaan tiedonlähteitä sekä paikantamaan niitä.
Sivuston kieli: 
http://www3.jkl.fi/kirjasto/veturi/etusivu.htm

Näytä enemmän