Sivuilla tietoa pikakirjoituksesta ja sen opetuksesta. Myös luettelot asiaa käsittelevistä linkeistä ja kirjallisuudesta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.