Satakieli on ajankohtaisista aiheista journalistista sisältöä julkaiseva monikielinen media. Sivustolla julkaistavat jutut, videot ja podcastit ovat pääosin maahanmuuttajatauttaisten toimittajien tekemiä.
https://satakieli.haaga-helia.fi/fi/

Näytä vähemmän