Satakieli on ajankohtaisista aiheista journalistista sisältöä julkaiseva monikielinen media. Sivustolla julkaistavat jutut, videot ja podcastit ovat pääosin maahanmuuttajatauttaisten toimittajien tekemiä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.