Luonnon ennallistamiseen tähtäävä EU-laki asettaa tavoitteita ekosysteemien, elinympäristöjen ja lajien ennallistamiseksi. Sivustolla on selvitys luonnon nykytilasta EU-alueella, ennallistamisen merkityksestä sekä esimerkkejä ennallistamistoimenpiteistä käytännössä.
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/nature-restoration/

Näytä vähemmän