4 osumaa haulle. Näytetään 1 - 4 tulosta.
Via denna avgiftsfria service kan du få reda på hur många för- och släktnamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också studera statistik över de vanligaste namnen under olika tidsperioder. De äldsta namnen är ända från 1800-talet. Befolkningsdatasystemet innehåller även ovanligare förnamn av bland annat utländskt ursprung. Alla namn godkänns inte automatiskt i Finland som namn till nyfödda. Magistraterna och församlingarna avgör vilka namn som registreras i befolkningsdatasystemet.
Sivuston kieli: 
https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/default.asp?L=2

Näytä enemmän
Information om hundratusentals svenska namn, namnstatistik, namngenerator, namntrender mm.
http://www.svenskanamn.se

Näytä enemmän
Information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av äktenskap och information om barns släktnamn och om hur barns släktnamn kan ändras.
Sivuston kieli: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2017/20170946

Näytä enemmän
I Släkt-sök kan man söka släktforskningsmaterial med släktnamn.
Sivuston kieli: 
https://www.rotter.se/faktabanken/slaekt-soek

Näytä enemmän