5 osumaa haulle. Näytetään 1 - 5 tulosta.
Högsta domstolens webbplats innehåller information om HD:s uppgifter, verksamhet, organisation och medlemmar. Information om prejudikatförfarandet samt förteckning över de senaste prejudikaten (i sammandrag på svenska). Besvärstillståndssystemet och rättegång i högsta domstolen presenteras. Länkar till webbplatser inom närliggande områden.
Sivuston kieli: 
http://korkeinoikeus.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Marknadsdomstolen är en specialdomstol som behandlar och avgör konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden och marknadsrättsliga ärenden. På sidan finns bl.a. information om Marknadsdomstolens verksamhet, anvisningar inför ett rättegång och länkar till avgörande i olika ärenden (på finska).
Sivuston kieli: 
http://www.markkinaoikeus.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Arbetsdomstolen behandlar tvistemål och arbetsfredsbrott som hänför sig till tillämpningen och tolkningen av arbets- och tjänstekollektivavtal.
Sivuston kieli: 
http://tyotuomioistuin.fi/sv/index.html

Näytä enemmän