Arbetsdomstolen behandlar tvistemål och arbetsfredsbrott som hänför sig till tillämpningen och tolkningen av arbets- och tjänstekollektivavtal.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.