5 osumaa haulle. Näytetään 1 - 5 tulosta.
Webbsidan innehåller en lista i alfabetisk ordning över självständiga stater som dels bygger på uppgifter från svenska utrikesdepartementet, dels relevant ISO-dokument. Enligt beslut av medlemsländernas ständiga representanter skall beteckningarna användas för EU-länderna, trots vissa avvikelser mot ISO:s tvåbokstavskod. Förteckningen omfattar landskod, landets namn i kortform och långform, invånarbeteckning och adjektiv samt huvudstad.
Sivuston kieli: 
http://publications.eu.int/code/sv/sv-5000500.htm

Näytä enemmän
Webbutgåva av Finlandssvenska bebyggelsenamn utgavs som tryckt bok av Svenska litteratursällskapet 2001. Webbutgåvan upptar liksom bokutgåvan samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svensk- och tvåspråkiga trakter och ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter – sammanlagt inemot 3 000 ortnamn.
Sivuston kieli: 
http://bebyggelsenamn.sls.fi/

Näytä enemmän
Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Institutet arbetar också med språkvård och språkpolitik och med att levandegöra och sprida kunskap samt ge råd i språkfrågor. På sidorna information också om klarspråk och minoritetsspråk.
Sivuston kieli: 
https://www.isof.se/

Näytä enemmän
Institutets för språk och folkminnen ortnamnsregister utgör en digitaliserad version av det Topografiska registret i institutets samlingar.
Sivuston kieli: 
https://www.isof.se/sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregistret/sok-i-registret.html

Näytä enemmän
Förteckning över svenska ortnamn i Finland och deras eventuella finska motsvarigheter.
Sivuston kieli: 
https://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/

Näytä enemmän