Institutets för språk och folkminnen ortnamnsregister utgör en digitaliserad version av det Topografiska registret i institutets samlingar.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.