6 osumaa haulle. Näytetään 1 - 6 tulosta.
Svenska centralarkivet arkiverar dokument för Svenska folkpartiet, Svensk Ungdom och Svenska kvinnoförbundet samt andra finlandssvenska organisationer och föreningar. På sidorna finns kontaktuppgifter och en förteckning över arkivets innehåll.
Sivuston kieli: 
http://www.svenskacentralarkivet.fi

Näytä enemmän
Hemsidor för ett samarbetsprojekt mellan forskare och bibliotekarier och syftar till att underlätta och stimulera vetenskaplig kommunikation. I projektet samlas, utvärderas och beskrivs artiklar, webbresurser och annat relevant material. Ämnesområden som presenteras är publicering, copyright, prisutveckling, licencer, arkivering och tekniska frågor.
Sivuston kieli: 
http://www.sciecom.org

Näytä enemmän
Åbo Akademis bilddatabaser: Artpic vid Konstvetenskapliga institutionen, Bildsam från Åbo Akademis bildsamlingar, Etnpic vid Etnologiska institutionen och Musicpic vid Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen. Möjlighet att söka konstverk, fotografier, etnologiska teckningar och musikbilder. Resultat av projektet Digitalisering av det finlandssvenska bildarvet - minoritetskultur tillgänglig för forskare 1.5.1996-30.4.1998.
http://web.abo.fi/library/bildarvet/index.sht

Näytä enemmän
Arkivverkets webbplats innehåller länkar till Riksarkivet, landsarkiven, Arkivdatabasen och register, publikationer, utbildnings- och konsulttjänster, informationskällor och länkförteckningar, föreskrifter och anvisningar, privatarkiv och kontakter kring arkiv och arkivering främst i Finland.
http://www.arkisto.fi/sv/framsida

Näytä enemmän
Arkivverkets sida om landsarkiven fungerar som en inkörsport till alla landsarkiv i Finland och deras webbsidor.
Sivuston kieli: 
http://www.arkisto.fi/se/arkistolaitos/maakunta-arkistot

Näytä enemmän
Arkivdatabasen VAKKA är Riksarkivets och landsarkivens gemensamma beståndsdatabas där man söker arkivmaterial och tar reda på var materialet förvaras.
Sivuston kieli: 
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/EtuSivu.action

Näytä enemmän