Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt, miten työn tuottavuutta voitaisiin lisätä työhyvinvointia ja osaamista edistämällä. Katsaus pyrkii luomaan pohjan yhteiselle keskustelulle työelämän kehittämisen painopisteistä.
Sivuston kieli: 
https://www.julkari.fi/handle/10024/149164

Näytä vähemmän