Yleisten kirjastojen konsortio kehittää yleisten kirjastojen yhteisiä hankintoja ja sopimuksia. Sivuilla on kerrottu konsortion tehtävästä ja toiminnasta. Sieltä löytyvät kokousten muistiot sekä sopimukset.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.