Yleisten kirjastojen konsortio kehittää yleisten kirjastojen yhteisiä hankintoja ja sopimuksia. Sivuilla on kerrottu konsortion tehtävästä ja toiminnasta. Sieltä löytyvät kokousten muistiot sekä sopimukset.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.