Kort presentation av Nordens hisoria från Leif Eriksson till bildandet av Nordiska rådet
https://www.norden.org/sv/information/nordens-historia

Visa mindre
Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska organisationer och samfund som har intresse av terminologiarbete, samt utbildning och forskning i terminologi. Webbplatsen innehåller fakta om organisationen Nordterm, information om utvecklingsprojekt, länkar till nordiska webbplatser med terminologisk information och Nordtermbanken som är en flerspråkig nordisk termbank med terminologi från olika fackområden.
http://www.nordterm.net/info/main-sv.html

Visa mindre
Subscribe to RSS - isländska