Samlingar

Temapaket om aktuella ämnen samlade av redaktionen för Länkbiblioteket.

Här hittar du tips på saker att se, göra och uppleva runtom i Svenskfinland.
Här hittar du information om Östersjön och skärgården och vad vi kan göra för att skydda våra havsområden.
Information om valdeltagande och kandidaterna i valet.
Ungdomar möter många nya saker: kroppen förändras, nya färdigheter behövs och man blir mer självständig. I Ungdomssamlingen hittar du bl.a. svar på frågorna: vad är sexualitet, var går gränserna, vad händer när skolan slutar, hur kan ungdomar vara med och påverka samhället och var kan man få hjälp och stöd i besvärliga situationer?
Kulturupplevelser på distans. Titta och lyssna på konserter, föreställningar, filmer och inspelade program. Gör ett virtuellt museibesök eller lyssna på intressanta poddar.
Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg, som skrivit Fänrik Ståls sägner och texten till nationalsågnen Vårt land, föddes år 1804 i Jakobstad. Också Runebergs hustru Fredrika Runeberg var författare. Den 5 februari firar vi Runebergsdagen med allmän flaggning och Runebergstårtor. Här hittar du verk och texter av Runeberg och information om hans liv. Du kan också läsa om Runebergstårtan och firandet av Runebergsdagen, Bild F. Tilgman, Helsingfors, SLS.
Myndigheternas information om coronavirusepidemin uppdateras hela tiden. Här hittar du myndighetsinformation och anvisningar för t.ex. handtvätt och om reservförråd av mat och dryck.
Här hittar du riktlinjer och verktyg för att förbättra tillgängligheten.
Om du arbetar eller studerar vid datorn lönar det sig att ta regelbundna pauser. Här hittar du pausjumpa, tänjningar och andra rörelseövningar och också längre träningspass du kan göra hemma. Photo by Kari Shea on Unsplash
Följ med våren i naturen och trädgården!

Sidor