Info

Länkbibliotek

Internet är fullt av olika webbsidor inom olika ämnesområden. I Länkbiblioteket har vi tagit med sådana som vi genom kundernas frågor på biblioteken vet är efterfrågade. Det valda innehållet ska vara av hög kvalitet, tryggt och väl redigerat. Länkbibliotekets design har gjorts med tanke på undervisning i informationssökning. Länkarna är valda och beskrivna av utbildad bibliotekspersonal i Länkbiblioteket. 
 
  • Sökmöjligheterna i Länkbiblioteket är månsidiga:
  • Länkarna har organiserats i kategorier enligt ämne.
  • Förutom att bläddra i kategorieran kan man söka material enligt valbara sökord samt ämnesordsregister och KAB-klasser (Klassifikationssystem för allmänna bibliotek).
  • Sökrutan föreslår alternativa termer medan du skriver.
  • Sökresultaten kan sorteras enligt relevans eller ordnas alfabetiskt enligt nättjänstens namn.
  • Sökresultaten kan även preciseras enligt ämnesord, klass, språk eller utgivare.
  • Makupalat innehåller huvudsakligen finsk-, svensk- och engelskspråkigt material.
  • Beskrivningarna finns på finska eller svenska. Beskrivningsspråket kan väljas på hemsidan.
  • Användarna kan gilla och dela sina favoritlänkar i sociala medier.
  • Innehållet kan beställas som RSS-flöde.
Vi tar gärna emot länkförslag och anmälningar om brutna länker från användarna.
 
Länkbiblioteket bygger på material från två långvariga länkregister, Tavastehus stadsbiblioteks Makupalat och Biblioteken.fi:s Länkbibliotek. Biblioteken.fi har utvecklat tjänsten i samarbete med Tavastehus stadsbibliotek. Länkbiblioteket upprätthålls som en del av Biblioteken.fi-helheten. 
 
Ge gärna respons och skicka in utvecklingsförslag. Responsformuläret hittar du i högst upp på sidan. 
 

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande


Uppdaterad 03/06/2020 14:14