Johanna Isosävi tarkastelee kirjassaan kohteliaisuuden historiaa ja teoriaa sekä suomalaisia ja ranskalaisia kohteliaisuuskäsityksiä ja kohteliaisuuden muutosta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.