Oppimateriaalissa käsitellään 1970-luvun arkkitehtuuria ja asuntosuunnittelua. Se sisältää sanaston, kolme aihekokonaisuutta sekä havainnekuvia Touko Nerosen suunnittelemista Vuosaaren terassitaloista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.