Arno Forsiuksen artikkeli Lääkärilehti Duodecimissä kertoo kullasta, suitsukkeista ja mirhasta ja niiden merkityksestä lääketieteessä ajanlaskumme alun aikaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.