Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES järjestää koulutuksia ja tukee toimittajia sekä journalistista tutkimusta apurahoin.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.